Pozew o ustalenie ojcostwa - pobierz bezpłatny wzór pozwu w PDF
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Jesteś: Prawo > Pozew o ustalenie ojcostwa – kto i gdzie może go wnieść? Co zawiera? Pobierz bezpłatny wzór pozwu w PDF

Pozew o ustalenie ojcostwa – kto i gdzie może go wnieść? Co zawiera? Pobierz bezpłatny wzór pozwu w PDF

Pozew o ustalenie ojcostwa

Sądowe ustalenie ojcostwa polega na udowodnieniu w sądzie, że dany mężczyzna jest lub nie jest ojcem danego dziecka. Konieczne jest wniesienie pozwu o ustalenie ojcostwa i przedstawienie odpowiednich dowodów, z których najpewniejszym jest test DNA. Aby móc ustalić ojcostwo, dziecko nie może mieć innego ojca prawnego. 

Na dole artykułu znajdziesz bezpłatny wzór pozwu o ustalenie ojcostwa do pobrania w PDF, przygotowany przez Kancelarię Adwokacką adw. Radosława Nysztala.

Spis treści:
1. Pozew o ustalenie ojcostwa – kto i gdzie może go wnieść?
2. Co zawiera pozew o ustalenie ojcostwa?
3. Badania DNA jako dowód w sprawie o ustalenie ojcostwa
4. Jakie są koszty wniesienia pozwu o ustalenie ojcostwa?
5. Bezpłatny wzór pozwu o ustalenie ojcostwa [PDF] do pobrania

Pozew o ustalenie ojcostwa – kto i gdzie może go wnieść?

Pozew o sądowe ustalenie ojcostwa może wnieść matka, mężczyzna, pełnoletnie dziecko lub prokurator. Jeśli robią to rodzice, mają czas do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Co ważne, przy wnoszeniu pozwu dziecko nie może mieć innego ojca prawnego – jeśli go ma, najpierw konieczne jest zaprzeczenie ojcostwa.

Pozew wnieść należy do właściwego Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego. Może to być sąd właściwy dla miejsca zamieszkania powoda lub pozwanego. Wytoczenie powództwa przez pełnoletnie dziecko lub matkę następuje przeciwko domniemanemu ojcu, natomiast przez domniemanego ojca – przeciwko dziecku i matce (jeśli żyje).

Pozew o ustalenie ojcostwa – co zawiera?

Oprócz danych osobowych stron oraz danych sądu, pozew o ustalenie ojcostwa powinien zawierać szereg innych informacji. Po pierwsze, konieczne jest określenie żądania ustalenia ojcostwa – wraz z danymi mężczyzny. Wnioski bez tego żądania nie są rozpatrywane przez sąd.

Dodatkowo wniosek może zawierać również inne żądania, np. nadanie nazwiska dziecku, zarządzenie alimentów czy dopuszczenie konkretnych dowodów w postaci np. wyników badań DNA (więcej informacji w dalszej części artykułu).

Pozew musi zawierać również uzasadnienie (najlepiej wraz ze wskazaniem dowodów na konkretne fakty), a także załączniki (dokumenty powinny być oryginalne). Wniosek musi zostać podpisany własnoręcznie przez osobę wnoszącą.

Badania DNA jako dowód w sprawie sądowej o ustalenie ojcostwa

Jak wspomniano wcześniej, do pozwu o sądowe ustalenie ojcostwa można dołączyć żądanie dopuszczenia konkretnych dowodów np. wyników badań DNA. Badania DNA są obecnie najbardziej skuteczną metodą ustalenia biologicznego ojcostwa domniemanego ojca względem dziecka. Ich wyniki są uznawane przez sądy na całym świecie.

Badanie DNA na ustalenie ojcostwa z zachowaniem procedury sądowej można wykonać prywatnie, bez skierowania z sądu. Daje to możliwość zaoszczędzenia czasu oraz samodzielnego wyboru laboratorium. W takim badaniu próbki pobierane są od 3 osób: dziecka, domniemanego ojca oraz od matki (jednocześnie ustalane jest macierzyństwo w celu wykluczenia podmiany dziecka w szpitalu). Pobranie próbek (najczęściej wymazów z policzka lub krwi) odbywa się w placówce medycznej w obecności świadka i po okazaniu dowodów tożsamości osób badanych.

Co jednak w sytuacji, gdy nie mamy możliwości zachowania procedury sądowej? Wówczas można zrobić prywatne badanie DNA z udziałem tylko dziecka i domniemanego ojca. Próbki można wówczas pobrać samodzielnie np. w domu. Wynik prywatnego badania na ojcostwo można przedstawić w sądzie jako dowód wstępny, a w określonych sytuacjach bywa wystarczający (gdy strony się z nim zgadzają). Dokładniej wyjaśnia to adwokat Ewa Rostkowska w artykule opublikowanym na testDNA.pl: Czy wynik prywatnego testu na ojcostwo może być wykorzystany w sądzie?, do którego lektury zachęcamy.

Pozew o ustalenie ojcostwa – koszty

Osoba wnosząca pozew zostaje zwolniona z kosztów sądowych – za wyjątkiem sytuacji, w której wniesienie pozwu nie jest zasadne. Jeśli sąd zleca wykonanie testu DNA, za jego realizację płaci najczęściej strona przegrana. Czasami zasądzony zostaje podział kosztów między stronami. W niektórych, bardzo rzadkich, przypadkach (np. bardzo złej sytuacji materialnej lub gdy dziecko znajduje się w placówce opiekuńczej) sąd zgadza się na całkowite zwolnienie z opłaty za test i przeniesienie jej na Skarb Państwa.

Pozew o ustalenie ojcostwa – bezpłatny wzór w PDF

Pobierz bezpłatny wzór pozwu o ustalenie ojcostwa PDF przygotowany przez Kancelarię Adwokacką adw. Radosława Nysztala, www.kancelaria.advokat.com.pl.

 

Więcej artykułów:

Pozew o ustalenie ojcostwa – kto i gdzie może go wnieść? Co zawiera? Pobierz bezpłatny wzór pozwu w PDF
5 (100%) 5 votes
Podoba Ci się artykuł? Podziel się

Data publikacji: 19/10/2016, Data aktualizacji: 29/01/2019

Wpisany w:: Prawo

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.