Pozew o ustalenie ojcostwa (wzory pism) - pewnytato.pl
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Jesteś: Prawo > Pozew o ustalenie ojcostwa

Pozew o ustalenie ojcostwa

Pozew o ustalenie ojcostwa


Pozew o ustalenie ojcostwa  Zobacz wzór [PDF]

Wzór pisma został przygotowany przez Kancelarię Adwokacką adw. Radosława Nysztala www.kancelaria.advokat.com.pl


Sądowe ustalenie ojcostwa polega na udowodnieniu w sądzie, że dany mężczyzna jest lub nie jest ojcem danego dziecka. Konieczne jest wniesienie pozwu i przedstawienie odpowiednich dowodów, z których najpewniejszym jest test DNA. Aby móc ustalić ojcostwo, dziecko nie może mieć innego ojca prawnego. 

Pozew o ustalenie ojcostwa – kto i gdzie może go wnieść?

Pozew o sądowe ustalenie ojcostwa może wnieść matka, mężczyzna, pełnoletnie dziecko lub prokurator. Jeśli robią to rodzice, mają czas do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Co ważne, przy wnoszeniu pozwu dziecko nie może mieć innego ojca prawnego – jeśli go ma, najpierw konieczne jest zaprzeczenie ojcostwa.

Pozew wnieść należy do właściwego Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego. Może to być sąd właściwy dla miejsca zamieszkania powoda lub pozwanego. Wytoczenie powództwa przez pełnoletnie dziecko lub matkę następuje przeciwko domniemanemu ojcu, natomiast przez domniemanego ojca – przeciwko dziecku i matce (jeśli żyje).

Pozew o ustalenie ojcostwa – co zawiera?

Oprócz danych osobowych stron oraz danych sądu, pozew o ustalenie ojcostwa powinien zawierać szereg innych informacji. Po pierwsze, konieczne jest określenie żądania ustalenia ojcostwa – wraz z danymi mężczyzny. Wnioski bez tego żądania nie są rozpatrywane przez sąd.

Dodatkowo wniosek może zawierać również inne żądania, np. nadanie nazwiska dziecku, zarządzenie alimentów czy dopuszczenie konkretnych dowodów. Pozew musi zawierać również uzasadnienie (najlepiej wraz ze wskazaniem dowodów na konkretne fakty), a także załączniki (dokumenty powinny być oryginalne). Wniosek musi zostać podpisany własnoręcznie przez osobę wnoszącą.

Pozew o ustalenie ojcostwa – koszty

Osoba wnosząca pozew zostaje zwolniona z kosztów sądowych – za wyjątkiem sytuacji, w której wniesienie pozwu nie jest zasadne. Jeśli sąd zleca wykonanie testu DNA, za jego realizację płaci najczęściej strona przegrana. Czasami zasądzony zostaje podział kosztów między stronami. W niektórych, bardzo rzadkich, przypadkach (np. bardzo złej sytuacji materialnej lub gdy dziecko znajduje się w placówce opiekuńczej) sąd zgadza się na całkowite zwolnienie z opłaty za test i przeniesienie jej na Skarb Państwa.

 


Zobacz też:

Ciekawe artykuły:

 

 

Pozew o ustalenie ojcostwa
5 (100%) 1 vote
Podoba Ci się artykuł? Podziel się

Dowiedz się więcej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

test na ojcostwo w ciąży baner