Pozew o alimety [wzór pisma] wzory pism procesowych - pewnytato.pl Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Uncategorized > Pozew o alimenty [wzór pisma]

Pozew o alimenty [wzór pisma]

pozew o alimenty

Aby otrzymać alimenty, należy złożyć odpowiedni pozew do właściwego sądu rejonowego. Powodem w sprawie w tym przypadku zawsze powinno być dziecko, a pozwanym – osoba, która ma płacić alimenty. Dowodami mogą być np. zeznania świadków czy dokumenty różnego typu (np. umowa z pracy) oraz akt urodzenia dziecka.


Pozew o alimenty Zobacz wzór [PDF]

Wzór pisma został przygotowany przez Kancelarię Adwokacką adw. Radosława Nysztala www.kancelaria.advokat.com.pl


Pozew o alimenty – kto i gdzie może go wnieść?

Pozew o alimenty zawsze wnosi dziecko, które, jeśli nie jest pełnoletnie, powinno być reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego. Przedstawicielem jest najczęściej jedno z rodziców lub opiekun prawny. Warto zdawać sobie sprawę, że nie zaznaczenie tego w pozwie będzie skutkowało odrzuceniem przez sąd. Pozew należy wnieść do wydziału rodzinnego właściwego sądu rejonowego – będzie to sąd właściwy dla miejsca zamieszkania osoby pozwanej lub powoda. Jeśli osoba pozwana mieszka za granicą, należy kierować się miejscem zamieszkania wnoszącego pozew. Pozew o alimenty jest wnoszony przeciwko osobie, od której wymaga się ich wypłacania (najczęściej jeden z rodziców).

Pozew o alimenty – co zawiera?

Oprócz podania danych osobowych powoda i osoby pozwanej oraz sądu, do którego wnoszony jest pozew, dokument powinien zawierać również inne elementy. Najważniejszym z nich jest określenie żądań (zasądzenie renty alimentacyjnej, dopuszczenie dowodów etc.). Pozew musi zawierać również uzasadnienie tych żądań wraz z dowodami, które będą je podpierać. Można przedstawić np. miesięczne koszty utrzymania dziecka, opisać własną sytuację materialną oraz sytuację finansową osoby, która powinna płacić alimenty. Konieczne jest również przedstawienie aktu urodzenia dziecka. Co więcej, pozew musi być podpisany własnoręcznie.

Pozew o alimenty – koszty

Osoba, która wnosi pozew o alimenty zwolniona jest z kosztów sądowych. Nie dotyczy to przypadku, kiedy pozew wnoszony jest niezasadnie. Co więcej, powód ma możliwość uzyskania adwokata albo radcy prawnego – w tym celu konieczne jest dołączenie do pozwu oświadczenia o majątku i składzie rodziny. Osoba składająca pozew może jednocześnie ubiegać się o alimenty bieżące i zaległe.


Zobacz też:

 

 

Oceń
Podoba Ci się artykuł? Podziel się

Data publikacji: 16/11/2016, Data aktualizacji: 04/02/2021

Wpisany w:: Uncategorized

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium