Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Badania DNA > Ustalenie ojcostwa: metody

Ustalenie ojcostwa: metody

Ustalenie ojcostwa metody

Najczęściej wykorzystywaną metodą ustalenia ojcostwa za pomocą testów DNA jest metoda Mul­ti­plex STR. Pozwala ona ustalić ojcostwo na podstawie bardzo małych ilości DNA.

Ustalenie ojcostwa: metoda Multiplex STR

To odmiana metody PCR. Wykorzystuje ona zmienność w niekodujących fragmentach genu, sprawdzając liczbę powtórzeń nukleotydów. Wynik podawany jest w liczbach, które opisują tzw. markery DNA. Każdy marker to fragment DNA, zapisany na wyniku testu dwiema liczbami – jedna dziedziczona jest po ojcu, druga po matce.

W związku z tym, po ustaleniu profili genetycznych wszystkich badanych osób, można je porównać i wykazać pokrewieństwo. Sprawdza się, czy u dziecka zawsze jedna z liczb w danym markerze dziedziczona jest po ojcu, a druga po matce. Jeśli tak się nie dzieje, można wykluczyć ojcostwo lub macierzyństwo. Na potrzeby ustalenia ojcostwa wystarczy pobranie próbek DNA wyłącznie od domniemanego ojca oraz dziecka.

Metoda Mul­ti­plex STR jest rekomen­dowana przez Między­nar­o­dowe Towarzystwo Gene­tyki Sądowej.

Ustalenie ojcostwa: metoda PCR

PCR, czyli reakcja łańcuchowa polimerazy, działa na zasadzie namnażania wybranych fragmentów DNA, a następnie ustalenia profilu genetycznego. Do badania wystarczy pobranie próbek z wymazu z policzka lub tzw. mikrośladów, czyli np. zużytej chusteczki higienicznej czy włosa z cebulką.

Dzięki zaawansowanej technologii i użyciu termocyklera, w ciągu 30 minut materiał genetyczny mnoży się do biliona kopii. Otrzymane kopie DNA nazywa się produktem PCR. Produkt ten przedstawia się następnie za pomocą tzw. „pików” lub prążków, wykorzystując specjalny sekwenator.

Otrzymany obraz należy przeanalizować – specjalista charakteryzuje każdy allel (wersję danego genu), podając liczbę. Ustalane są profile genetyczne wszystkich osób badanych, a następnie porównywane allele. Jeśli u dziecka nie odnajduje się alleli, które ma domniemany ojciec, można wykluczyć ojcostwo. Metoda PCR jest szybka pewna i nie wymaga dużej ilości materiału genetycznego.

Ustalenie ojcostwa – analiza RFLP

Analiza RFLP jest równie pewna jak PCR, jest jednak metodą starszą i wymagającą analizy krwi badanych osób. Z leukocytów badanych osób izoluje się DNA, dzieląc je później na fragmenty (prążki) przy użyciu enzymu restrykcyjnego. Fragmenty DNA przenosi się do specjalnego żelu, w którym układane są w kolejności od największego do najmniejszego, by potem przenieść je na folię nylonową oraz obserwować przy pomocy sondy. Każda badana osoba ma swój zestaw prążków, dziedziczonych po rodzicach.

Następnie dochodzi do analizy, czy wszystkie fragmenty DNA mają swoje odpowiedniki u matki i domniemanego ojca, co pozwala potwierdzić lub wykluczyć ojcostwo. Na wynik tej metody oczekuje się dłużej niż w przypadku analizy PCR.

 


Zobacz też:

Oceń
Podoba Ci się artykuł? Podziel się

Data publikacji: 11/07/2016, Data aktualizacji: 04/02/2021

Wpisany w:: Badania DNA, Ustalenie ojcostwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium