Ustalenie ojcostwa a rozwód - kilka ważnych informacji Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Artykuły ekspertów > Ustalenie ojcostwa a rozwód

Ustalenie ojcostwa a rozwód

Autor: Jacek Sosnowski Kancelaria Adwokacka, sprawy-rozwodowe.info

Ustalenie ojcostwa a rozwód

Bardzo często zdarza się, że mimo iż małżonkowie nie żyją ze sobą od dłuższego czasu, czasem nawet od kilku lat, to jednak formalnie wciąż pozostają małżeństwem. Z reguły dla osób, które nie planują po raz kolejny wstąpić w związek małżeński kwestia rozwodu jest sprawą drugorzędną i jeśli nowy partner nie nalega na rozwiązanie i definitywne prawne zakończenie poprzedniego związku to taki stan rzeczy może utrzymywać się bardzo długo, zwłaszcza jeśli po stronie drugiego małżonka również nie istnieje inicjatywa do wystąpienia z pozwem o rozwód.

Nie lada problem może jednakże pojawić się wówczas, gdy żona, faktycznie związana z innym mężczyzną, lecz formalnie pozostająca w związku małżeńskim, zajdzie w ciążę, gdyż wówczas domniemanym ojcem dziecka jest jej mąż.

Domniemanie ojcostwa – ojcem jest mąż matki

Zgodnie bowiem z regulacjami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.

Powyższe oznacza zatem, iż jeżeli małżeństwo formalnie nadal trwa, to ojcostwo dziecka przypisuje się mężczyźnie, który jest mężem matki dziecka, nawet jeśli małżonkowie nie widzieli się ze sobą od kilku lat. Wskazane domniemanie ojcostwa trwa ponadto nadal również po rozwodzie i jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od orzeczenia rozwodu, wówczas ojcostwo również przypisuje się byłemu już wówczas mężowi matki dziecka.

Od powyższego ustawodawca przewidział jednakże wyjątek stanowiąc, iż jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że dziecko pochodzi od drugiego męża matki. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów za ojca dziecka uznaje się więc przede wszystkim męża matki, bez znaczenia jest zatem fakt, jak małżeństwo się układało i funkcjonowało, gdyż dopóki nie zostanie wytoczone powództwo o zaprzeczenie ojcostwa, to formalnie ojcem dziecka pozostanie mąż matki.

Zaprzeczenie ojcostwa możliwe jest w ciągu 6 miesięcy

Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa wytoczyć należy przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko dziecku, samo zaś zaprzeczenie ojcostwa następuje przez wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka. Ciężar dowodowy w tym przypadku obciąża mężczyznę, który chce wykazać, że dziecko jego żony nie jest jego dzieckiem, w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa tylko więc takie dowody są miarodajne, które w sposób absolutnie pewny prowadzą do wykazania, że mąż matki nie jest ojcem dziecka.

Jeśli więc małżonkowie od dłuższego czasu nie mieszkali ze sobą i nie utrzymywali kontaktów fizycznych to okoliczność ta oczywiście będzie obalać domniemanie ojcostwa, w niektórych jednak przypadkach do zaprzeczenia ojcostwa konieczne będzie przeprowadzenie grupowego badania krwi lub badania DNA. Pamiętać ponadto należy, iż zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą mąż matki wyraził zgodę.

Ustalenie ojcostwa innego mężczyzny

W sytuacji, gdy doszło do zaprzeczenia ojcostwa, a więc, gdy nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, gdyż domniemanie to zostało obalone, ustalenie ojcostwa innego mężczyzny może nastąpić albo przez uznanie przez niego ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu, przy czym należy pamiętać, iż uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. Sądowego ustalenia ojcostwa może natomiast żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności.

Ciężar dowody w takim przypadku spoczywa zaś, zgodnie z ogólnymi regulacjami, na stronie powodowej, jeśli więc z żądaniem ustalenia ojcostwa występuje matka, wówczas to ona musi wykazać, przy pomocy właściwych dowodów, że ojcem dziecka jest konkretny mężczyzna. Najczęściej ustalenie ojcostwa następuje w oparciu o przeprowadzone grupowe badania krwi lub badania DNA.


Ustalenie ojcostwa a rozwódJacek Sosnowski Kancelaria Adwokacka

Kancelaria specjalizuje się w sprawach o rozwód, alimenty, kontakty z dzieckiem. Duże praktyczne doświadczenie w zakresie tego typu zagadnień sprawia, że jest w stanie świadczyć Klientom pomoc prawną nawet w trudnych oraz niecodziennych sprawach. Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną Klientów na każdym etapie postępowania.

Oddział kancelarii w Warszawie: ul. Grzybowska 4/2, 00-131 Warszawa, (wejście główne), Sekretariat: (22) 295-12-94, Tel kom: 604-905-856, www: sprawy-rozwodowe.info

 

Oceń
Podoba Ci się artykuł? Podziel się

Data publikacji: 28/11/2016, Data aktualizacji: 04/02/2021

Wpisany w:: Artykuły ekspertów, Prawo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium