Sprawa o ustalenie ojcostwa - pewnytato.pl Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Ustalenie ojcostwa > Sprawa o ustalenie ojcostwa

Sprawa o ustalenie ojcostwa

Sprawa o ustalenie ojcostwa

Sprawa o ustalenie ojcostwa pozwala sądowi ustalić, czy dany mężczyzna jest ojcem danego dziecka. Osoba wnosząca pozew musi udowodnić swoje racje, przedstawiając stosowne dowody. Najpewniejszym dla sądu jest wynik testu DNA, jednak przekazać można również np. zeznania świadków czy dokumenty.

Sprawa o ustalenie ojcostwa – kto i gdzie może wnieść pozew?

Pozew o sądowe ustalenie ojcostwa może wnieść matka, mężczyzna, dziecko lub prokurator. Dziecko może zrobić to samodzielnie po ukończeniu pełnoletności – wcześniej robi to za nie przedstawiciel ustawowy. Mężczyzna i matka mogą natomiast wnieść pozew po urodzeniu dziecka i do ukończenia przez nie 18. roku życia. Przed rozpoczęciem sprawy dziecko nie może mieć innego ojca prawnego. Pozew wnosi się do Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Osoba wnosząca zwolniona jest z kosztów sądowych – oprócz sytuacji, gdy pozew wniesiony zostaje bezzasadnie.

Sprawa o ustalenie ojcostwa – najpewniejszy dowód to test DNA

Obecnie dla sądu najpewniejszym dowodem (rozstrzygającym) w sprawie o ustalenie ojcostwa jest wynik testu DNA. Rezultat zawsze jest pewny i jednoznaczny, dlatego w sposób wiarygodny potwierdza lub wyklucza ojcostwo danego mężczyzny względem danego dziecka. Jest to możliwe, ponieważ przy testach DNA korzysta się z porównania profili genetycznych, które są dla każdego człowieka unikalne i dziedziczone po rodzicach („genetyczne odciski palca”). Badanie na ojcostwo do celów sądowych może być zlecone przez sąd bądź prywatnie, jednak musi być wykonane z uwzględnieniem specjalnej procedury. Pobieranie próbek do badania odbywa się w placówce, w obecności świadków i po sprawdzeniu tożsamości badanych osób. Próbkami mogą być wymazy z policzka lub krew. Do wyniku dołączona jest ekspertyza biegłego sądowego (najczęściej jego rolę pełni ekspert ds. ustalania ojcostwa i pokrewieństwa). Test DNA wykonać można już po 2. dniu życia dziecka.

Sprawa o ustalenie ojcostwa – inne dowody

W sądzie przedstawić można również inne dowody, np. wyniki innych badań (np. badania krwi), dokumenty czy zeznania świadków. Są one jednak dowodami dodatkowymi, pomocniczymi. Na osobie wnoszącej ciąży obowiązek udowodnienia swoich racji.


Zobacz też:

Oceń
Podoba Ci się artykuł? Podziel się

Data publikacji: 17/11/2016, Data aktualizacji: 04/02/2021

Wpisany w:: Ustalenie ojcostwa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium