Zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Jesteś: Prawo > Zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora

Zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora

zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora

Zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora

Zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora może nastąpić w dowolnym terminie od narodzin dziecka, jednak nie później, niż po jego śmierci. Nie broni on jednak interesu matki lub mężczyzny, a stoi na straży praworządności oraz dobra dziecka. Aby prokurator wniósł pozew, konieczne jest złożenie do niego pisma z argumentami i dowodami.

Zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora – formalności

Prokurator nie jest związany żadnym terminem, w związku z czym do zaprzeczenia ojcostwa może dojść nawet po latach. Aby prokurator wniósł pozew, matka lub ojciec prawny muszą złożyć do niego wniosek (pismo), w którym odpowiednio uargumentują konieczność wytoczenia sprawy.

Muszą być to argumenty takie, z których wynikać będzie, że zaprzeczenie ojcostwa w tym przypadku to działanie zgodne z zadaniami prokuratury i dobre dla interesu dziecka. Prokurator nie ma obowiązku wszczęcia postępowania, jeśli nie uzna tego za zasadne – sam decyduje, czy do tego dojdzie. Każdorazowo ocenia okoliczności sprawy. Decyzji nie można zaskarżyć, ale może być zmieniona. Prokurator pozywa dziecko, matkę oraz prawnego ojca, nie reprezentując żadnej ze stron.

Zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora – jakie dowody dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć dowody, które wstępnie wykażą, że dany mężczyzna nie jest biologicznym ojcem dziecka. Najpewniejszym i najbardziej wiarygodnym dla prokuratora jest wynik testu DNA na ojcostwo, który może być wstępnym dowodem w sprawie. Można złożyć również dokumenty różnego typu, zeznania świadków, wyniki innych badań.


Zobacz też:


 

Zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora
Podoba Ci się artykuł? Podziel się

Dowiedz się więcej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.