Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Prawo > Zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora

Zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora

zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora

Zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora

Zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora może nastąpić w dowolnym terminie od narodzin dziecka, jednak nie później, niż po jego śmierci. Nie broni on jednak interesu matki lub mężczyzny, a stoi na straży praworządności oraz dobra dziecka. Aby prokurator wniósł pozew, konieczne jest złożenie do niego pisma z argumentami i dowodami.

Zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora – formalności

Prokurator nie jest związany żadnym terminem, w związku z czym do zaprzeczenia ojcostwa może dojść nawet po latach. Aby prokurator wniósł pozew, matka lub ojciec prawny muszą złożyć do niego wniosek (pismo), w którym odpowiednio uargumentują konieczność wytoczenia sprawy.

Muszą być to argumenty takie, z których wynikać będzie, że zaprzeczenie ojcostwa w tym przypadku to działanie zgodne z zadaniami prokuratury i dobre dla interesu dziecka. Prokurator nie ma obowiązku wszczęcia postępowania, jeśli nie uzna tego za zasadne – sam decyduje, czy do tego dojdzie. Każdorazowo ocenia okoliczności sprawy. Decyzji nie można zaskarżyć, ale może być zmieniona. Prokurator pozywa dziecko, matkę oraz prawnego ojca, nie reprezentując żadnej ze stron.

Zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora – jakie dowody dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć dowody, które wstępnie wykażą, że dany mężczyzna nie jest biologicznym ojcem dziecka. Najpewniejszym i najbardziej wiarygodnym dla prokuratora jest wynik testu DNA na ojcostwo, który może być wstępnym dowodem w sprawie. Można złożyć również dokumenty różnego typu, zeznania świadków, wyniki innych badań.


Zobacz też:


 

Oceń
Podoba Ci się artykuł? Podziel się

Data publikacji: 15/07/2016

Wpisany w:: Prawo, Zaprzeczenie ojcostwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium