Sądowe ustalenie ojcostwa - czy sąd może zmusić do badań? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Sądowe ustalenie ojcostwa – czy sąd może zmusić do badań?

Sądowe ustalenie ojcostwa – czy sąd może zmusić do badań?

Czy sąd może zmusić mnie do badań w kierunku ustalenia ojcostwa, Kto pokrywa koszty sądowego ustalenia ojcostwa, Czy matka może odmówić udziału w badaniu które nakazał jej sąd, Ile trwa sądowe ustalenie ojcostwa

Sądowe ustalenie ojcostwa stosowane jest w spornych sytuacjach, kiedy nie ma pewności odnośnie tego, kto jest ojcem dziecka. Powodów do wniesienia takiej sprawy może być kilka. Wniosek o ustalenie ojcostwa może wnieść każda ze stron – mężczyzna, kobieta oraz dziecko, a także prokurator. Oprócz ustalenia ojcostwa w pozwie mogą znaleźć się inne żądania, najczęściej dotyczące władzy rodzicielskiej lub sprawy o alimenty. Dowiedz się, czy sąd może zmusić do badań, kto pokrywa koszty oraz ile może trwać sprawa o ustalenie ojcostwa.

Czy sąd może zmusić mnie do badań w kierunku ustalenia ojcostwa?
Kto pokrywa koszty sądowego ustalenia ojcostwa?
Czy matka może odmówić udziału w badaniu które nakazał jej sąd?
Ile trwa sądowe ustalenie ojcostwa?

Czy sąd może zmusić mnie do badań w kierunku ustalenia ojcostwa?

Zgodnie z polskim prawem rodzinnym nie ma obowiązku poddania się badaniu DNA przez żadną ze stron w sprawie o ustalenie ojcostwa. Sąd nie może zmusić do takiego badania, jednak może przyjąć, że przeprowadzenie takiego badania dałoby wynik zgodny z twierdzeniami strony przeciwnej. Stanowisko sądu powinno mieć oparcie w dowodach, jednak brak dowodu w postaci badania DNA na ojcostwo może działać na niekorzyść osoby unikającej badania.

Kto pokrywa koszty sądowego ustalenia ojcostwa?

Podobnie jak w innych sprawach sądowych również w przypadku sprawy o ustalenie ojcostwa koszty pokrywa strona przegrana. W wyjątkowych sytuacjach sąd może podzielić koszty na dwie strony konfliktu. W przypadku, gdy test został zlecony bezpośrednio przez sąd, a trudna sytuacja osoby wnoszącej pozew nie pozwala na pokrycie kosztów, a także w sytuacji, gdy dziecko, którego dotyczy sprawa, znajduje się w ośrodku opiekuńczym, opłaty za ustalenie ojcostwa zostaną pokryte przez Skarb Państwa.

Czy matka może odmówić udziału w badaniu które nakazał jej sąd?

Podobnie jak domniemany ojciec również matka może odmówić udziału w badaniu ojcostwa. Żadna ze stron nie ma obowiązku poddania się badaniom, na które nie wyraża zgody.

Ile trwa sądowe ustalenie ojcostwa?

Nie ma określonych ram czasowych jeżeli chodzi o sądowe ustalenie ojcostwa. Wiele zależy od stron biorących udział w sprawie, tego czy jest możliwe wypracowanie porozumienia i czy sąd będzie musiał przeprowadzać postępowanie dowodowe. Sąd może wykonywać wiele czynności w danej sprawie, co może wydłużać czas trwania sprawy nawet do kilku lat. Każda sprawa rozpatrywana jest w sposób indywidualny, dlatego też trudno przewidzieć, kiedy zostanie zakończona.

Data publikacji: 28/04/2020, Data aktualizacji: 18/05/2020

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium