Na czym polega ustalenie ojcostwa? Jak ustalić ojcostwo - pewnytato.pl
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Jesteś: Uncategorized > Na czym polega ustalenie ojcostwa?

Na czym polega ustalenie ojcostwa?

na czym polega ustalenie ojcostwa

Polskie prawo dopuszcza ustalenie ojcostwa trzema sposobami: wykorzystuje się domniemanie ojcostwa, sądowe ustalenie ojcostwa lub uznanie dziecka. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy to Ty jesteś ojcem, jednoznaczny wynik uzyskasz, wykonując test DNA na ojcostwo. Rezultat tego badania jest zawsze pewny, a co więcej – może być dowodem rozstrzygającym dla sądu.

Spis treści:
Domniemanie ojcostwa
Uznanie dziecka
Sądowe ustalenie ojcostwa
Testy DNA w kierunku ustalenia ojcostwa

Na czym polega ustalenie ojcostwa poprzez domniemanie?

Domniemanie ojcostwa polega na założeniu, że ojcem dziecka zawsze jest mąż matki. Nie ma tutaj znaczenia więź między małżonkami ani to, czy para współżyje ze sobą. To prawo działa również wtedy, gdy narodziny dziecka następują do 300 dni od ustania (śmierć, rozwód) albo unieważnienia małżeństwa. Warto pamiętać, że czas ten liczony jest od uprawomocnienia wyroku sądu.

Chcąc obalić to domniemanie, konieczne jest złożenie pozwu o zaprzeczenie ojcostwa w ustalonym ustawowo terminie – przez domniemanego ojca, matkę, prokuratora bądź pełnoletnie dziecko. Osoba wnosząca pozew powinna udowodnić brak możliwości, by domniemany ojciec był ojcem biologicznym.

Czytaj więcej: Domniemanie ojcostwa

Na czym polega ustalenie ojcostwa poprzez uznanie dziecka?

Uznanie dziecka polega na dobrowolnym oświadczeniu mężczyzny co do ojcostwa. Po jego złożeniu musi zostać (w ciągu 3 miesięcy) potwierdzone przez matkę. Mężczyzna może uznać dziecko jeszcze przed jego narodzinami aż do skończenia przez nie 18. roku życia. Oświadczenie składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego, konsulacie lub sądzie opiekuńczym.

Po złożeniu oświadczeń zarówno przez mężczyznę, jak i matkę, sporządza się akt uznania dziecka i wpisuje mężczyznę jako ojca prawnego do aktu urodzenia. Warto pamiętać, że dziecko nie może mieć innego ojca prawnego. W praktyce uznanie wykorzystuje się, gdy dziecko rodzi się poza małżeństwem (gdy kobieta nie ma innego męża) albo w momencie, gdy domniemany ojciec zaprzeczy ojcostwo.

Czytaj więcej: Co to jest uznanie dziecka?

Na czym polega sądowe ustalenie ojcostwa?

Sądowe ustalenie ojcostwa polega na wniesieniu pozwu do sądu i umotywowaniu swoich racji dowodami – najczęściej wtedy, gdy matka nie zgadza się na dobrowolne uznanie lub gdy mężczyzna nie chce uznać dziecka. Taki pozew wnoszą (w czasie wyznaczonym ustawowo): mężczyzna, matka, prokurator, przedstawiciel ustawowy w imieniu niepełnoletniego dziecka lub pełnoletnie dziecko. Konieczne jest przedstawienie dowodów w sprawie.

Zobacz też: Ile kosztuje ustalenie ojcostwa?

Ustalenie ojcostwa – najpewniejszy test DNA

Przy sądowym ustaleniu ojcostwa lub obaleniu domniemania najpewniejszym dowodem zawsze jest test DNA na ojcostwo. Warto wykonać go również w przypadku jakiejkolwiek niepewności, np. jeśli zastanawiasz się, czy uznać dziecko. Badanie genetyczne polega na obraniu materiału DNA osób badanych, ustaleniu ich profili genetycznych i późniejszym porównaniu. Analizowane w teście fragmenty DNA nigdy się nie zmieniają, dlatego test zawsze jednoznacznie wyklucza lub potwierdza ojcostwo i wystarczy wykonać go tylko raz w życiu.


Zobacz też:

Na czym polega ustalenie ojcostwa?
Podoba Ci się artykuł? Podziel się

Dowiedz się więcej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

test na ojcostwo w ciąży baner