Pozew o zaprzeczenie ojcostwa [wzór pisma] - pewnytato.pl
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Jesteś: Prawo > Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

pozew o zaprzeczenie ojcostwa

 

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa  Zobacz wzór [PDF]

Wzór pisma został przygotowany przez Kancelarię Adwokacką adw. Radosława Nysztala www.kancelaria.advokat.com.pl


Zaprzeczenie ojcostwa polega na udowodnieniu, że mężczyzna uznany za ojca prawnego (najczęściej wskutek domniemania) nie jest ojcem biologicznym dziecka. Konieczne jest wniesienie sprawy do sądu oraz przedstawienie odpowiednich dowodów (najpewniejszy to test DNA). Zaprzeczyć ojcostwa nie można wtedy, gdy dziecko nie żyje.

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – kto i gdzie może go wnieść?

Taki pozew może zostać wniesiony przez mężczyznę (uznanego za ojca prawnego), matkę, prokuratora oraz pełnoletnie dziecko. Mężczyzna ma na to 6 miesięcy od dnia, w którym dotarła do niego informacja o urodzeniu dziecka, kobieta 6 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, natomiast dziecko – 3 lata od dnia ukończenia 18. roku życia.

Pozew należy wnieść do Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego, a jeśli nie jest ono znane – miejsca zamieszkania powoda. Mężczyzna wnosi pozew przeciwko dziecku i matce (jeśli żyje), matka – przeciwko mężczyźnie oraz dziecku, a dziecko przeciwko mężczyźnie i matce.

 

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – co zawiera?

Pozew musi zawierać dane osobowe stron, dane sądu oraz określone żądania, a także uzasadnienie wraz z dowodami. Pierwsze i najważniejsze żądanie to prośba o ustalenie, że dany mężczyzna nie jest ojcem danego dziecka. Można wnosić również np. o zaprzestanie posługiwania się danym nazwiskiem przez dziecko czy dopuszczenie konkretnych dowodów. Kolejnym istotnym elementem pozwu jest uzasadnienie żądania, które powinno być opisane zwięźle i w sposób zrozumiały. Należy dołączyć do niego konkretne dowody, których przedstawienie to obowiązek powoda. Na pozwie musi znaleźć się również własnoręczny podpis osoby wnoszącej.

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – koszty

Osoba, która wnosi pozew o zaprzeczenie ojcostwa, musi wnieść również opłatę w wysokości 200 zł. Opłata musi być uiszczona w kasie sądu, na jego rachunek bankowy lub z wykorzystaniem znaków sądowych naklejonych na pozew. Jeśli sąd zleci wykonanie testów DNA, opłaca je najczęściej strona przegrana. Sędzia może również zarządzić inaczej, np. dzieląc koszty między strony lub całkowicie je z nich zwalniając (np. przy bardzo złej sytuacji finansowej).

 Zobacz też:

Podoba Ci się artykuł? Podziel się

Data publikacji: 26/10/2016, Data aktualizacji: 14/11/2018

Wpisany w:: Prawo

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.