Jak ustalić ojcostwo? Rozwiewamy wątpliwości na temat testów na ojcostwo. - Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Jak ustalić ojcostwo? Rozwiewamy wątpliwości na temat testów na ojcostwo.

Jak ustalić ojcostwo? Rozwiewamy wątpliwości na temat testów na ojcostwo.

Badania na ojcostwo służą dokładnemu ustaleniu tożsamości ojca dziecka. Test może zostać wykonany prywatnie lub na drodze sądowej. Jak ustalić ojcostwo? Na czym polega ten proces? Jakie są sposoby na ustalenie ojcostwa oraz z jakimi kosztami się wiążą?

Jak ustalić ojcostwo – jakie są sposoby na ustalenie ojcostwa?
Jak ustalić ojcostwo, gdy domniemany ojciec dziecka nie żyje od paru lat?
Jak ustalić ojcostwo – czy matka dziecka musi się zgodzić na test DNA ?
Jak ustalić ojcostwo – ile wynosi koszt wykonania testu?

Jak ustalić ojcostwo – jakie są sposoby na ustalenie ojcostwa?

Polski system prawny przewiduje trzy drogi mające na celu ustalenie ojcostwa. Należą do nich: domniemanie ojcostwa, uznanie ojcostwa i ustalenie ojcostwa na drodze sądowej.

Domniemanie ojcostwa dotyczy sytuacji, w której dziecko zostało urodzone w trakcie związku małżeńskiego lub przed upływem trzystu dni od jego unieważnienia, ustania lub separacji małżonków. W takiej sytuacji za ojca dziecka uznaje się męża lub byłego męża matki dziecka. Domniemanie ojcostwa może zostać podważone na drodze sądowego postępowania o unieważnienie ojcostwa.

Uznanie ojcostwa polega na złożeniu oświadczeń przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Mężczyzna oświadcza, że jest ojcem dziecka, a kobieta potwierdza ten fakt. Oba zobowiązania powinny zostać przedstawione w sposób pozbawiony zawahania – mogą one wzbudzić wątpliwości urzędnika co do prawdziwości tych stwierdzeń. Uznanie ojcostwa jest niemożliwe, gdy dziecko osiągnęło już pełnoletniość lub występuje domniemanie ojcostwa.

Ustalenie ojcostwa na drodze sądowej polega za zarządzeniu przez sąd wykonania testów na ojcostwo. Jak ustalić ojcostwo za pomocą badań? Dane uzbierane podczas badań DNA, grupy krwi lub odcisków palców pozwalają zweryfikować tożsamość ojca. Dodatkowo w procesie sądowym przesłuchiwani są matka dziecka, przypuszczalny ojciec oraz w zależności od sytuacji osoby postronne. O sądowe ustalenie ojcostwa mogą ubiegać się matka, dziecko oraz domniemany ojciec.

Jak ustalić ojcostwo, gdy domniemany ojciec dziecka nie żyje od paru lat?

Gdy domniemany ojciec nie żyje od paru lat trudno odpowiedzieć na pytanie, jak ustalić ojcostwo. W takiej sytuacji sąd może rozważyć następujące dowody: zeznania świadków, dokumentacje na temat połączeń mężczyzny z dzieckiem (zdjęcia, filmy, korespondencja, dokumentacje medyczne) oraz badania DNA. Zwykle wykonanie testu DNA jest niezbędne, aby sąd orzekł o ojcostwie. W takiej sytuacji następuje ekshumacja ciała lub ze względu na długotrwałość tego procesu pobierany jest materiał genetyczny od członków rodziny zmarłego.

Jak ustalić ojcostwo – czy matka dziecka musi się zgodzić na test DNA?

Czy możliwe jest wykonanie testów na ojcostwo bez wiedzy matki? Jak ustalić ojcostwo, jeśli matka dziecka nie wyraża zgody na badanie? W przypadku postępowania sądowego, gdy kobieta nie wyraża zgody na przeprowadzenie badania, test może zostać wykonany na zlecenie sądu lub prokuratora. Wystąpić może o to domniemany ojciec oraz sąd.

Jeśli chodzi o prywatne badania na ojcostwo, obecność matki nie jest wymagana. Oznacza to, że w przeprowadzeniu testu wystarczą próbki DNA przypuszczalnego ojca i dziecka. W praktyce matka dziecka może nawet nie zostać powiadomiona o wykonaniu takiego badania.

Jak ustalić ojcostwo – ile wynosi koszt wykonania testu?

Cena testu na ojcostwo waha się 500 do 2000zł. Za badanie prywatne zapłacimy od 500 do 1700zł. Koszt badania zleconego przez sąd to ok. 1500 – 2000zł, a jego cenę pokrywa strona przegrana w procesie. Jak ustalić ojcostwo, gdy nie pozwalają nam na to nasze fundusze? W specjalnych sytuacjach prawo dopuszcza sytuacje podziału kwoty na pół lub całkowitego zwolnienia z opłaty. Do najdroższych należą badania wykonywane na próbce krwi matki – ich cena to ok. 7000zł.

Data publikacji: 12/10/2022, Data aktualizacji: 17/11/2022

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium