Zaprzeczenie ojcostwa - co zrobić gdy minął termin?
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Jesteś: Artykuły ekspertów > Zaprzeczenie ojcostwa – co zrobić gdy termin minął?

Zaprzeczenie ojcostwa – co zrobić gdy termin minął?

Na powyższe pytanie odpowiedzi udzielił nam Adwokat Jacek Buss z Kancelarii Prawniczej w Gdańsku.


Zaprzeczenie ojcostwa termin

Termin na zaprzeczenie ojcostwa i jego przekroczenie – wzgląd praktyczny

Większość roszczeń ograniczone jest przez prawo terminem do ich zgłoszenia. Nie inaczej jest z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa. Otóż, zgodnie z brzmieniem Art. 63 kro mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu 6 miesięcy od dnia w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę.

Nie trudno wyobrazić sobie jednak sytuację gdy mąż matki dziecka zaczyna zasadnie podejrzewać że nie jest ojcem dziecka już po upływie 6 miesięcy od dnia pozyskania informacji o narodzinach dziecka tj. po kilku czy nawet kilkunastu latach. Powstaje wówczas pytanie czy jest wyjście z takiej sytuacji ? Rozwiązaniem jest art. 86 kro , który stanowi, że powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wytoczyć także prokurator. Prokurator zaś nie jest związany żadnym terminem na wytoczenie omawianego powództwa z jednym zastrzeżeniem wynikającym z brzmienia art. 71 kro a mianowicie, nie można skutecznie wytoczyć powództwa o zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka.

Wniosek do prokuratury o wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa

W związku z powyższym w sytuacji jak wyżej, należy złożyć do prokuratury pismo (wniosek) o to aby prokurator powołując się na brzmienie art. 86 kro wytoczył powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. Należy pamiętać jednakże, że prokurator wytaczając takie powództwo nie działa w imieniu domniemanego ojca dziecka ani go nie reprezentuje. Działa samodzielnie jako organ stojący na straży przestrzegania prawa , który winien czuwać nad eliminowaniem z obrotu prawnego sytuacji nie zgodnych z prawem czy stanem faktycznym. Zgodnie bowiem z art. 7 kpc prokurator może żądać wszczęcia sprawy w wypadkach przewidzianych w ustawie ( m.in. art. 86 kro ) jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego.

To implikuje treść wniosku i rodzaj argumentacji. W piśmie do prokuratury należy zatem wskazać argumenty, które przemawiają za wytoczeniem powództwa raczej z punktu widzenia zadań prokuratury i jej ustawowej roli niż z punktu widzenia interesu domniemanego ojca. Bardzo ważny jest także interes dziecka, który wymaga aby prawne pochodzenie było zgodne z pochodzeniem biologicznym. Prawne bowiem pochodzenie niesie za sobą bowiem daleko idące konsekwencje – jest przesłanką obowiązku alimentacyjnego, zasad dziedziczenia itd.

W piśmie należy uprawdopodobnić fakt, że dany mężczyzna-mąż matki dziecka, nie jest jego ojcem. Z praktycznego punktu widzenia najlepszym tego sposobem jest dołączenie do pisma wyniku badań DNA przeprowadzonych prywatnie na żądanie domniemanego ojca.

Badanie na ustalenie ojcostwa REKLAMA

badania dna będące w świetle aktualnej wiedzy medycznej najpewniejszą metodą ustalania pochodzenia dziecka nie zastąpią oczywiście badań zleconych przez sąd rozpoznający ostatecznie sprawę jednakże niewątpliwie, pomogą przekonać prokuraturę o potrzebie wytoczenia stosownego powództwa. A oto przecież w tym wypadku chodzi. W sprawie wytoczonej przez prokuratora o zaprzeczenie ojcostwa stroną pozwaną jest matka dziecka, dziecko a także mąż matki dziecka nawet gdy to z jego inicjatywy powództwo zostało przez prokuraturę wniesione.

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas! info@pewnytato.pl


Zobacz film: Jak wygląda test na ojcostwo?

REKLAMA


Zobacz też:

Ciekawe artykuły:

Zaprzeczenie ojcostwa – co zrobić gdy termin minął?
5 (100%) 1 vote
Podoba Ci się artykuł? Podziel się

Dowiedz się więcej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

test na ojcostwo w ciąży baner