Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Artykuły ekspertów > Zaprzeczenie ojcostwa – co zrobić gdy termin minął?

Zaprzeczenie ojcostwa – co zrobić gdy termin minął?

Zaprzeczenie ojcostwa termin

Mężczyzna może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu 6 miesięcy od dnia, kiedy dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę. Co jeśli dopiero po tym terminie zacznie podejrzewać, że nie jest biologicznym ojcem? Jak zaprzeczyć ojcostwo po terminie?

Na powyższe pytanie odpowiedzi udzielił nam adwokat Jacek Buss z Kancelarii Prawniczej w Gdańsku.

Spis treści:

1. Termin na zaprzeczenie ojcostwa i jego przekroczenie
2. Zaprzeczenie ojcostwa po terminie możliwe jest przez prokuratora
3. Po terminie – wniosek do prokuratury o wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa
4. Badania DNA a zaprzeczenie ojcostwa po terminie

Termin na zaprzeczenie ojcostwa i jego przekroczenie – wzgląd praktyczny

Większość roszczeń ograniczone jest przez prawo terminem do ich zgłoszenia. Nie inaczej jest z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa. Otóż, zgodnie z brzmieniem Art. 63 kro:

Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu 6 miesięcy od dnia w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę.

Nie trudno wyobrazić sobie jednak sytuację gdy mąż matki dziecka zaczyna zasadnie podejrzewać że nie jest ojcem dziecka już po upływie 6 miesięcy od dnia pozyskania informacji o narodzinach dziecka tj. po kilku czy nawet kilkunastu latach.

Zaprzeczenie ojcostwa po terminie możliwe jest przez prokuratora

Powstaje wówczas pytanie czy jest wyjście z takiej sytuacji?

Rozwiązaniem jest art. 86 kro, który stanowi, że powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wytoczyć także prokurator. Prokurator zaś nie jest związany żadnym terminem na wytoczenie omawianego powództwa z jednym zastrzeżeniem wynikającym z brzmienia art. 71 kro a mianowicie, nie można skutecznie wytoczyć powództwa o zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka.

Po terminie – wniosek do prokuratury o wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa

zaprzeczenie ojcostwa terminW związku z powyższym w sytuacji jak wyżej, należy złożyć do prokuratury pismo (wniosek) o to aby prokurator powołując się na brzmienie art. 86 kro wytoczył powództwo o zaprzeczenie ojcostwa.

Należy pamiętać jednakże, że prokurator wytaczając takie powództwo nie działa w imieniu domniemanego ojca dziecka ani go nie reprezentuje. Działa samodzielnie jako organ stojący na straży przestrzegania prawa, który winien czuwać nad eliminowaniem z obrotu prawnego sytuacji nie zgodnych z prawem czy stanem faktycznym.

Zgodnie bowiem z art. 7 kpc prokurator może żądać wszczęcia sprawy w wypadkach przewidzianych w ustawie (m.in. art. 86 kro ) jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego.

To implikuje treść wniosku i rodzaj argumentacji. W piśmie do prokuratury należy zatem wskazać argumenty, które przemawiają za wytoczeniem powództwa raczej z punktu widzenia zadań prokuratury i jej ustawowej roli niż z punktu widzenia interesu domniemanego ojca. Bardzo ważny jest także interes dziecka, który wymaga aby prawne pochodzenie było zgodne z pochodzeniem biologicznym. Prawne bowiem pochodzenie niesie za sobą bowiem daleko idące konsekwencje – jest przesłanką obowiązku alimentacyjnego, zasad dziedziczenia itd.

W piśmie należy uprawdopodobnić fakt, że dany mężczyzna – mąż matki dziecka – nie jest jego ojcem. Z praktycznego punktu widzenia najlepszym tego sposobem jest dołączenie do pisma wyniku badań DNA przeprowadzonych prywatnie na żądanie domniemanego ojca.

Badania DNA a zaprzeczenie ojcostwa po terminie

Badania dna będące w świetle aktualnej wiedzy medycznej najpewniejszą metodą ustalania pochodzenia dziecka nie zastąpią oczywiście badań zleconych przez sąd rozpoznający ostatecznie sprawę jednakże niewątpliwie, pomogą przekonać prokuraturę o potrzebie wytoczenia stosownego powództwa. A oto przecież w tym wypadku chodzi. W sprawie wytoczonej przez prokuratora o zaprzeczenie ojcostwa stroną pozwaną jest matka dziecka, dziecko a także mąż matki dziecka nawet gdy to z jego inicjatywy powództwo zostało przez prokuraturę wniesione.

Autor: Adwokat Jacek Buss z Kancelarii Prawniczej w Gdańsku

Czytaj więcej artykułów:

 

5/5 - (3 głosów / głosy)
Podoba Ci się artykuł? Podziel się

Data publikacji: 15/10/2015, Data aktualizacji: 30/03/2020

Wpisany w:: Artykuły ekspertów, Prawo, testy DNA, Zaprzeczenie ojcostwa

2komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium