Czy warto uznać ojcostwo przed porodem? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Czy warto uznać ojcostwo przed porodem?

Czy warto uznać ojcostwo przed porodem?

Kiedy przyszli rodzice żyją bez małżeństwa mogą spotkać się z problemami po narodzinach dziecka. Dotyczy to głównie spraw urzędowych – warto wcześniej pomyśleć o uznaniu ojcostwa, które ułatwi wiele późniejszych spraw i ograniczy formalności. Uznanie ojcostwa przed porodem to prosta procedura, która jest bezpłatna i można załatwić ją podczas jednej wizyty w USC.

Jak wygląda uznanie ojcostwa przed porodem?
Czy są różne sposoby na uznanie ojcostwa przed porodem?
Uznanie ojcostwa przed porodem – co muszą zrobić rodzice dziecka?
Uznanie ojcostwa przed porodem – jaki obowiązek będzie spoczywał na ojcu dziecka?

Jak wygląda uznanie ojcostwa przed porodem?

Uznanie ojcostwa przed porodem wymaga osobistego stawienia się w USC matki oraz ojca dziecka. Oboje poświadczają, iż mężczyzna jest ojcem – nie muszą zgłosić się do urzędu razem, wystarczy że kobieta w ciągu 3 kolejnych miesięcy potwierdzi słowa mężczyzny. Wówczas ustalane jest, jakie nazwisko będzie nosiło dziecko po narodzinach.

Czy są różne sposoby na uznanie ojcostwa przed porodem?

Uznanie ojcostwa przed porodem wymaga wizyty w USC, nie ma możliwości wykonania tej procedury zdalnie. W szczególnych wypadkach dopuszczone jest uznanie ojcostwa np. przed notariuszem, który sporządzi odpowiedni dokument. Dzieje się tak np. w zagrożeniu życia ojca dziecka. Jeśli przyszli rodzice przebywają za granicą, mogą złożyć wniosek o ustalenie ojcostwa w konsulacie RP.

Uznanie ojcostwa przed porodem – co muszą zrobić rodzice dziecka?

Rodzice dziecka muszą jedynie osobiście zgłosić się do USC i wyrazić wolę uznania ojcostwa. W tym celu należy przygotować dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a kobieta musi posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę. Jest ono wymagane nawet wówczas, kiedy jej stan jest widoczny.

Uznanie ojcostwa przed porodem – jaki obowiązek będzie spoczywał na ojcu dziecka?

Uznanie ojcostwa przed porodem nakłada na ojca dziecka pewne obowiązki. Od chwili narodzin będzie miał on takie same prawa rodzicielskie jak matka – jest jednak zobowiązany do alimentów oraz pokrywania kosztów leczenia czy edukacji dziecka, szczególnie jeśli nie chce brać czynnego udziału w jego wychowaniu. Ojciec dziecka musi pamiętać o tym, że po uznaniu ojcostwa jego dziecko może po nim dziedziczyć majątek.

Data publikacji: 20/04/2022, Data aktualizacji: 23/05/2022

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium