Czy możliwe jest uznanie dziecka przed porodem? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Czy możliwe jest uznanie dziecka przed porodem?

Czy możliwe jest uznanie dziecka przed porodem?

Czy we wszystkich państwach uznanie dziecka przed porodem wygląda tak samo

Zazwyczaj pary oczekujące dzidziusia nie myślą o tym, by przeprowadzić uznanie ojcostwa przed porodem. Taki proceder ma jednak uzasadnienie w określonych przypadkach. Uznanie dziecka przed porodem może bowiem uprościć część formalności, szczególnie jeśli związek łączący rodziców dziecka ma nieformalny wymiar.

Czy we wszystkich państwach uznanie dziecka przed porodem wygląda tak samo?
W jakiej sytuacji po uznaniu dziecka przed porodem można złożyć pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa?
Czy są wzory oświadczeń na uznanie dziecka przed porodem?
Gdzie trzeba złożyć wniosek o uznanie dziecka przed porodem?

Czy we wszystkich państwach uznanie dziecka przed porodem wygląda tak samo?

Uznanie dziecka przed porodem może wyglądać różnie, w zależności od aktualnych przepisów prawa obowiązujących w danym kraju. Jeśli jednak dziecko rodzi się za granicą, a co najmniej jeden z rodziców jest narodowości polskiej, można przeprowadzić procedurę uznania dziecka przed polskim konsulem – wygląda ona tak samo, jak ta przeprowadzana w Polsce.

W jakiej sytuacji po uznaniu dziecka przed porodem można złożyć pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa?

Mężczyzna, który uznał ojcostwo i następnie dowiedział się, że nie jest ojcem dziecka, może złożyć pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa w sądzie opiekuńczym. Następnie to sąd zbada okoliczności i może zadecydować o zerwaniu więzi pokrewieństwa, a więc również o utracie praw rodzicielskich przez mężczyznę, który uznał wcześniej dziecko. Pozew taki może złożyć również mężczyzna pozostający w związku małżeńskim, kiedy jego żona urodziła dziecko innemu mężczyźnie.

Czy są wzory oświadczeń na uznanie dziecka przed porodem?

Wzory oświadczeń pozwalających na uznanie dziecka przed porodem można znaleźć w Urzędzie Stanu Cywilnego. Oświadczenie można znaleźć również w Internecie, na stronie USC oraz BIP.

Gdzie trzeba złożyć wniosek o uznanie dziecka przed porodem?

Oświadczenie o uznaniu dziecka przed porodem musi zostać złożone przed kierownikiem właściwego względem miejsca zamieszkania Urzędu Stanu Cywilnego. Przyjęcie ojcostwa jest bezpłatne. Warto pamiętać o tym, że uznanie dziecka przed porodem musi zostać dokonane w obecności obojga rodziców nienarodzonego dziecka – nie ma więc możliwości, by w USC zjawił się tylko jeden rodzic, bez względu na okoliczności.

Data publikacji: 23/08/2020, Data aktualizacji: 19/03/2021

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium