Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Prawo > Zaprzeczenie ojcostwa – jak zaprzeczyć ojcostwo

Zaprzeczenie ojcostwa – jak zaprzeczyć ojcostwo

Zaprzeczenie ojcostwa

Przepisy prawne obowiązujące w Polsce, dotyczące zaprzeczenia ojcostwa budzą wiele kontrowersji. Istnieje bowiem zasada domniemania ojcostwa, która mówi, iż ojcem dziecka, które urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub do 300 dni po jego ustaniu bądź unieważnieniu jest mąż (a jeśli nastąpił rozwód to były mąż) matki dziecka.

W jaki sposób można dokonać zaprzeczenia ojcostwa

Mężczyzna, który uważa, że nie jest ojcem dziecka, którego ojcostwo przypisuje mu matka, ma prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o zaprzeczenie ojcostwa. Jeśli były mąż nie jest ojcem i nie chce ponosić wszelkich konsekwencji z tym związanych, ma prawo wystąpić do sądu z pozwem przeciwko dziecku i matce (jeśli matka nie żyje to tylko dziecku) o zaprzeczenie ojcostwa.

Powinno to nastąpić w terminie do 6 miesięcy od chwili, gdy dowiedział się o urodzeniu dziecka. Termin ten może zostać przekroczony jedynie z ważnych powodów uniemożliwiających uprawnionemu wytoczenie pozwu, takich jak ciężka choroba lub długotrwały pobyt za granicą. Wówczas termin ten na czas trwania przeszkody może zostać zawieszony. Zaprzeczenia ojcostwa może żądać:

  • Mężczyzna, który uważa, że niesłusznie przypisuje mu się ojcostwo
  • Matka dziecka- w ciągu 6 miesięcy od jego urodzenia
  • Dziecko- po osiągnięciu pełnoletności, jednak nie później niż w ciągu 3 lat od jej osiągnięcia
  • Prokurator- zawsze, gdy wymaga tego ochrona praworządności

Jeśli dziecko zostało poczęte przed ślubem i urodziło się w czasie trwania małżeństwa, a mężczyzna podejrzewa, że nie wykonywaniu jest jego ojcem może wystąpić o zaprzeczenie ojcostwa, ale tylko wtedy, gdy dziecko urodziło się przed upływem 180 dni od ślubu. W takiej sytuacji la do zaprzeczenia ojcostwa wystarczy oświadczenie mężczyzny, że nie jest on ojcem dziecka.

Sytuacja przedstawia się nieco inaczej jeśli mężczyzna wiedział przed ślubem, że jego przyszła żona jest w ciąży lub jeśli współżył z nią przed zawarciem związku małżeńskiego- w okresie, gdy dziecko zostało poczęte. W tym wypadku oświadczenie mężczyzny, że nie jest on ojcem dziecka nie jest już wystarczające.

W przypadku, gdy dziecko urodziło się przed upływem 180 dni od zawarcia małżeństwa mężczyzna ma prawo wystąpić do sądu o obalenie domniemania ojcostwa. Odbywa się to tylko przez wskazanie dowodów potwierdzających, iż to nie możliwe, aby mąż matki był ojcem dziecka. Ciężar udowodnienia, iż ojcostwo było niemożliwe spoczywa na mężu matki. Może on przedstawić dowody z:

  • badania grup krwi
  • badań antropologicznych (morfologicznych, biologicznych) dziecka i przypuszczalnych rodziców, np. Kuba zbieżność lub podobieństwo barwy oczu, kształtu nosa, linii life palców, kształtu czaszki itp. Dowód ten można przeprowadzić dopiero, gdy dziecko ukończy 3 lata, powinien on być poprzedzony dowodem z badania krwi.
  • z badania dojrzałości płodu, np. pozwany obcował / odbywał stosunki cielesne z matką dziecka jedynie na 6 miesięcy przed urodzeniem się dziecka, a przy porodzie stwierdzono, że dziecko jest w pełni donoszone, czyli urodziło się po 9-miesięcznej ciąży
  • z badania śliny
  • z zeznań świadków ( sam ten dowód jednak nie wystarczy)
  • z testów na ojcostwo

W przypadku badania grup krwi możliwe jest tylko wstępne wykluczenie ojcostwa. Niemożliwe jest pewne potwierdzenie biologicznego ojcostwa. Dlatego też z pomocą przychodzą badania genetyczne. Test DNA wykonywany w celu ustalenia ojcostwa jest najbardziej wiarygodną metodą, pozwalającą na ustalenie, czy domniemany ojciec jest biologicznym ojcem dziecka.

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania pisz na : pytanie@pewnytato.pl


Źródło :

http://prawo.hoga.pl/w_strone_ojca/zaprzeczenie_ojcostwa.asp
Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Oceń
Podoba Ci się artykuł? Podziel się

Data publikacji: 10/10/2015, Data aktualizacji: 04/02/2021

Wpisany w:: Prawo, Testy na ojcostwo, Zaprzeczenie ojcostwa

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium