Uznanie ojcostwa przed porodem - na czym polega? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Uznanie ojcostwa przed porodem – na czym polega?

Uznanie ojcostwa przed porodem – na czym polega?

Uznanie ojcostwa przed porodem to procedura możliwa do przeprowadzenia w przypadku narodzin dziecka ze związku nieformalnego. Pozwala na ograniczenie formalności już po narodzinach i wymaga obecności w Urzędzie Stanu Cywilnego obojga rodziców (nie muszą stawić się oni jednocześnie).

Czy uznanie ojcostwa przed porodem jest skomplikowane?
Czy do uznania ojcostwa przed porodem potrzebny jest jakiś wniosek?
Czy można uznać ojcostwo przed porodem dziecka pozamałżeńskiego?
Kiedy nie można uznać ojcostwa przed porodem?

Czy uznanie ojcostwa przed porodem jest skomplikowane?

Uznanie ojcostwa przed porodem jest prostą procedurą, którą można przeprowadzić na każdym etapie ciąży. Przed kierownikiem USC ojciec składa oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka, natomiast matka potwierdza ojcostwo mężczyzny. Mogą przyjść do USC razem lub kobieta ma kolejne 3 miesiące na to, by potwierdzić oświadczenie mężczyzny.

Czy do uznania ojcostwa przed porodem potrzebny jest jakiś wniosek?

Uznanie ojcostwa odbywa się na podstawie oświadczenia ojca i matki dziecka, procedura nie wymaga składania wniosku – na miejscu urzędnik wskaże, jakie dokumenty należy wypełnić. Warto podkreślić, że kobieta powinna przedstawić zaświadczenie lekarskie o ciąży, a przed urzędnikiem USC należy okazać dowód osobisty lub paszport.

Czy można uznać ojcostwo przed porodem dziecka pozamałżeńskiego?

Uznanie ojcostwa przed kierownikiem USC jest możliwe wyłącznie w przypadku dziecka poczętego poza małżeństwem. Nie ma możliwości, by dziecko uznał mężczyzna inny niż prawowity małżonek, nawet jeśli matka dziecka potwierdza, że spłodził je inny mężczyzna. Uznanie ojcostwa może zostać dokonane również po narodzinach dziecka, jednak by ograniczyć ilość formalności do załatwienia, wiele par decyduje się na to przed narodzinami potomka.

Kiedy nie można uznać ojcostwa przed porodem?

Nie można uznać ojcostwa przed porodem, jeśli matka lub ojciec dziecka nie zgłoszą się osobiście do USC i razem nie potwierdzą ojcostwa. Podobna zasada dotyczy dziecka urodzonego w trakcie trwania małżeństwa lub nie później niż w 300 dni po zakończeniu trwania małżeństwa – zgodnie z prawem dziecko uznawane jest za potomka małżonka lub byłego już małżonka. Wówczas należy złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa, a cała procedura jest nieco bardziej kłopotliwa – musi odbywać się na drodze sądowej.

Data publikacji: 23/09/2021

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium