Uznanie ojcostwa przed porodem - formalności oraz terminy, o których należy pamiętać Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Uznanie ojcostwa przed porodem – formalności oraz terminy, o których należy pamiętać

Uznanie ojcostwa przed porodem – formalności oraz terminy, o których należy pamiętać

Uznanie ojcostwa przed porodem jest możliwe, jeśli taką wolę wyrażają biologiczni rodzice dziecka. Procedura nie jest skomplikowana, a pozwala na uniknięcie wielu kłopotliwych formalności, które czekają rodziców dziecka już po jego narodzinach. Warto znaleźć czas, by udać się do odpowiedniego po względem zamieszkania USC.

Jaki jest termin uznania ojcostwa przed porodem?
Czy uznanie ojcostwa przed porodem jest płatne?
Czy kierownik USC może odmówić uznania dziecka przed porodem?
Jak można załatwić uznanie dziecka przed porodem?

Jaki jest termin uznania ojcostwa przed porodem?

Nie ma znaczenia, w którym momencie zostanie dokonane uznanie ojcostwa przed porodem. Procedurę można przeprowadzić już na bardzo wczesnym etapie ciąży, jak i również dzień przed urodzeniem dziecka. Oczywiście nie ma potrzeby zwlekać z wizytą w urzędzie – im wcześniej zostanie dokonane uznanie ojcostwa, tym spokojniejsi mogą być rodzice.

Czy uznanie ojcostwa przed porodem jest płatne?

Uznanie ojcostwa przed urzędnikiem USC jest całkowicie bezpłatne. Nie są pobierane żadne opłaty urzędowe w związku z całą procedurą. Opłata jest związana z ewentualnym pełnomocnictwem i wynosi 17 złotych.

Czy kierownik USC może odmówić uznania dziecka przed porodem?

Kierownik USC może odmówić uznania dziecka zarówno przed porodem, jak i już po nim. Muszą zajść ku temu określone prawem okoliczności. Odmowa uznania ojcostwa może być związana z wiekiem rodziców, jeśli nie mają oni ukończonych 16 lat. Uznać ojcostwa nie może osoba ubezwłasnowolniona. Odmowa może się również wiązać z przebywaniem matki dziecka w związku małżeńskim, ponieważ wówczas obowiązuje domniemanie ojcostwa jej męża – nie ma znaczenia, że nie jest on biologicznym ojcem.

Jak można załatwić uznanie dziecka przed porodem?

Wystarczy, że rodzice udadzą się do USC – muszą tam iść wspólnie, nie ma innej możliwości załatwienia sprawy. Mężczyzna ma ustnie potwierdzić swoje ojcostwo, natomiast kobieta musi je potwierdzić tego samego dnia lub maksymalnie do 3 miesięcy później. Oboje składają oświadczenie, którego druk jest dostępny w urzędzie. Muszą pokazać do wglądu dowody osobiste, potrzebne będzie również zaświadczenie lekarskie o ciąży lub aktualna karta przebiegu ciąży.

Data publikacji: 13/02/2021, Data aktualizacji: 18/03/2021

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium