Ustalanie ojcostwa na drodze sądowej. - Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Ustalanie ojcostwa na drodze sądowej.

Ustalanie ojcostwa na drodze sądowej.

Polski kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi o domniemaniu ojcostwa, w którym to obecny małżonek matki dziecka jest jego ojcem w świetle prawa. W przypadku kiedy domniemanie ojcostwa nie zachodzi lub zostało obalone dochodzi do komplikacji prawnych kwestii rodzicielskich. Ustalenie ojcostwa może nastąpić poprzez uznanie ojcostwa lub sądowe orzeczenie. Drugie następuje w toku sprawy o ustalenie ojcostwa na podstawie wniesionego do sądu pozwu.

Kto może wnieść pozew o ustalenie ojcostwa?
Jak wygląda pozew o ustalenie ojcostwa?
Na czym polega ustalenie ojcostwa?
Jakie dowody należy zebrać do pozwu o ustalenie ojcostwa?

Kto może wnieść pozew o ustalenie ojcostwa?

Pozew o ustalenie ojcostwa może wnieść zarówno ojciec, matka jak i samo dziecko. W przypadku śmierci dziecka lub osiągnięcia przez nie wieku pełnoletniego wnoszenie takiego pozwu jest już niemożliwe. Z tego względu dziecko chcące występować o ustalenie ojcostwa musi dokonać tego poprzez ustawowego przedstawiciela. W wyjątkowych sytuacjach pozew może złożyć także prokurator.

Jak wygląda pozew o ustalenie ojcostwa?

Podstawą pozwu o ustalenie ojcostwa jest wniosek określający, że pozew jest ojcem dziecka. Należy uwzględnić wszelkie dowody oraz uzasadnienia okoliczności, mające potwierdzić żądanie. W pozwie zawiera się wszelkie dodatkowe wnioski wobec pozwanego, m.in. o wypłatę alimentów lub możliwość używania nazwiska ojca przez dziecko.

Na czym polega ustalenie ojcostwa?

Ustalenie ojcostwa ma na celu udowodnienie, że mężczyzna mogący być ojcem dziecka obcował z jego matką w okresie pomiędzy trzechsetnym i osiemdziesiątym pierwszym dniem przed jego narodzinami. Ojcostwo może być ustalone zarówno wobec dziecka jeszcze nienarodzonego lub po jego poczęciu, jednak przed uzyskaniem pełnoletności. Na podstawie orzeczonego ojcostwa można starać się o egzekwowanie praw i obowiązków ze strony ojca, np. w postaci alimentów.

Jakie dowody należy zebrać do pozwu o ustalenie ojcostwa?

Powód ma obowiązek udowodnienia, że pomiędzy matką dziecka i potencjalnym ojcem doszło do obcowania płciowego. Jednym z najczęściej wykorzystywanych i najbardziej rzetelnych dowodów w sprawie ustalenia ojcostwa jest wynik badań DNA. Dopuszczalne są jednak inne formy, np. w postaci wiadomości lub zeznań świadków, mogących potwierdzić charakter relacji między powodem i pozwanym.

 

Data publikacji: 30/07/2019, Data aktualizacji: 18/10/2019

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium