Sądowe ustalenie ojcostwa – jak przebiega, czym skutkuje i kto ponosi koszty? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Sądowe ustalenie ojcostwa – jak przebiega, czym skutkuje i kto ponosi koszty?

Sądowe ustalenie ojcostwa – jak przebiega, czym skutkuje i kto ponosi koszty?

Sądowe ustalenie ojcostwa odbywa się w trybie procesowym, to znaczy na mocy wyroku Sądu. W celu ustalenia, kim jest biologiczny ojciec dziecka, które nie zostało uznane lub w przypadku braku pewności, że ojcem jest partner matki, należy złożyć wniosek do Sądu o ustalenie ojcostwa.

Jak przebiega sądowe ustalenie ojcostwa?
Czym skutkuje sądowe ustalenie ojcostwa?
Sądowe ustalenie ojcostwa – Czy można pić i jeść przed badaniem?
Sądowe ustalenie ojcostwa – Kto pokrywa koszty?

Jak przebiega sądowe ustalenie ojcostwa?

O ustalenie ojcostwa może wystąpić:

  • dziecko, w przypadku osiągniętej pełnoletności,
  • matka lub ustawowy opiekun dziecka, w przypadku, kiedy dziecko jest małoletnie,
  • domniemany ojciec dziecka,
  • prokurator, w przypadku ochrony interesu publicznego lub dobra dziecka.

Krokiem do ustalenia ojcostwa w Sądzie jest złożenie wniosku z żądaniem o jego ustalenie. Po rozpatrzeniu wniosku Sąd wyznacza termin rozprawy. Wyrok może zostać ogłoszony po pierwszej rozprawie lub na kolejnych. Zależnie od sytuacji. Kluczowy dla rozstrzygnięcia sprawy jest wynik test na ojcostwo. Daje on prawie 100% pewność, dlatego dla Sądu jest wiarygodnym dowodem.

Czym skutkuje sądowe ustalenie ojcostwa?

Sądowe ustalenie ojcostwa skutkuje przyznaniem praw i obowiązków rodzicielskich domniemanemu ojcu, który przez Sąd został uznany za ojca biologicznego dziecka w toku prowadzonego postępowania. Dziecko natomiast nabywa prawo do alimentów i prawo do dziedziczenia.

Sądowe ustalenie ojcostwa – czy można pić i jeść przed badaniem?

Do badania DNA nie jest konieczne powstrzymywanie się od picia i jedzenia. Ponieważ badanie polega na pobraniu próbki śliny z policzka. Natomiast należy trzymać się założonych zaleceń. Godzinę przed badaniem należy unikać palenia papierosów, żucia gumy czy jedzenia, po to, żeby jakość wymazu była najwyższej jakości. W przypadku dziecka małego karmienie powinno zostać skrócone do minimum pół godziny przed badaniem. Zalecenia mają na celu pobranie materiału genetycznego, który nie będzie zanieczyszczony.

Sądowe ustalenie ojcostwa – kto pokrywa koszty?

Zwolniona z kosztów sądowych jest strona, która występuje z powództwem o ustalenie ojcostwa. Nie ponosi również kosztów związanych z badaniem na ojcostwo. Jednak w momencie, gdy postępowanie przegra będzie musiała ponieść koszty pełnomocnika strony przeciwnej. Może również przez Sąd zostać obciążona kosztami sądowymi.

Data publikacji: 22/06/2022, Data aktualizacji: 19/07/2022

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium