Rozwód z orzeczeniem o winie - jakie koszty i co można uzyskać? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie koszty i co można uzyskać?

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie koszty i co można uzyskać?

Proces rozwodowy może być przeprowadzony zarówno polubownie, jak i z orzekaniem o winie. Warto dowiedzieć się nieco więcej na temat rozwodów z orzeczeniem o winie oraz ich specyfiki.

Rozwód z orzeczeniem o winie – co można uzyskać ?
Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie argumenty mogą świadczyć o winie ?
Rozwód z orzeczeniem o winie – czy świadkowie są potrzebni ?
Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie koszty ?

Rozwód z orzeczeniem o winie – co można uzyskać?

Rozwód z orzeczeniem o winie można uzyskać w sytuacji, gdy jeden z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa, a także w przypadku, gdy dwie osoby są winne. Przebieg rozwodu, podczas którego orzeka się o winie, jest bardziej skomplikowany niż porozumienie stron. Najczęściej dochodzi do niego w przypadku konfliktu małżonków. Rozwód z orzeczeniem o winie zazwyczaj trwa dłużej niż proces bez orzekania, jednak dzięki niemu możliwe jest uzyskanie pewnych korzyści. Wśród nich wskazuje się przede wszystkim możliwość uzyskania alimentów na męża lub żonę, które wiążą się z korzyściami finansowymi dla jednej ze stron. Rozwój z orzeczeniem o winie może także dawać satysfakcję.

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie argumenty mogą świadczyć o winie?

Istnieje wiele argumentów, które mogą świadczyć o winie małżonka. Jednak wskazane okoliczności powinny się w bezpośredni sposób wiązać z funkcjonowaniem danego małżeństwa, mając na nie negatywny wpływ. Wśród argumentów mogących świadczyć o winie można wskazać między innymi alkoholizm jednego z małżonków, a także zmaganie się przez niego z innymi nałogami, takimi jak na przykład uzależnienie od narkotyków lub hazardu. Rozwód z orzeczeniem o winie można również uzyskać w przypadku występowania w małżeństwie przemocy fizycznej lub psychicznej, stosowanej przez jednego z małżonków. Argumentem do orzeczenia winy w małżeństwie może być także zdrada jednego z małżonków.

Rozwód z orzeczeniem o winie – czy świadkowie są potrzebni?

Wiele osób zastanawia się, czy w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie niezbędni będą świadkowie. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie obecność świadków nie jest konieczna. Przesłuchanie świadków może być przydatne, jeśli jedna ze stron wnioskuje o rozwód z orzeczeniem o winie. Bardzo często zeznania świadków są jedynym potwierdzeniem informacji zawartych w pozwie o rozwód, dlatego ich obecność może być wymagana. Potwierdzenie informacji przez osoby trzecie jest bardzo pomocne w przypadku orzekania o winie.

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie koszty?

Kolejną istotną kwestią związaną z procesem rozwodu z orzeczeniem o winie są jego koszty. Koszt wniesienia pozwu o rozwód wynosi 600 złotych. Jednak proces rozwodowy może się wiązać także z pojawieniem pewnych kosztów dodatkowych. Wśród nich można wymienić opłaty za opinie sądowych specjalistów, podział majątku, prowadzenie mediacji, a także opinie biegłego sądowego. Rozwód z orzeczeniem o winie może być droższy w przypadku korzystania z usług adwokata lub radcy prawnego. Kompleksowa pomoc prawna podczas rozwodu z orzeczeniem o winie wynosi od 3 000 złotych wzwyż.

Data publikacji: 08/03/2023

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium