Rozwód z orzeczeniem o winie- jak można go uzyskać? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Rozwód z orzeczeniem o winie- jak można go uzyskać?

Rozwód z orzeczeniem o winie- jak można go uzyskać?

Rozwód z orzeczeniem o winie orzekany jest w przypadku, gdy winę za rozpad małżeństwa ponosi jeden z małżonków lub oboje. W tym celu niezbędne jest przedstawienie dowodów, które potwierdzają winę stron lub strony. Zwykle powodem ubiegania się o rozwód z orzeczeniem o winę jest sytuacja zdrady. O tego rodzaju orzeczenie mogą się ubiegać zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Rozwód z orzeczeniem o winie – argumenty
Rozwód z orzeczeniem o winie – zdrada
Rozwód z orzeczeniem o winie – podział majątku
Rozwód z orzeczeniem o winie – alimenty

Rozwód z orzeczeniem o winie – argumenty

Rozwód z orzeczeniem o winie przeprowadzany jest w sytuacji występowania ściśle określonych przesłanek. Najczęściej powodem złożenia wniosku jest zdrada jednego z małżonków, stosowanie przemocy (psychicznej, fizycznej, finansowej, seksualnej), czynny nałóg czy porzucenie rodziny. Osoba ubiegającą się o uznanie winy małżonka, zobowiązana jest przedstawić dowody jego winy. W związku z tym najczęściej reprezentowana jest przez adwokata.

Rozwód z orzeczeniem o winie – zdrada

Rozwód z orzeczeniem o winie ma miejsce zwykle z powodu zdrady jednego z małżonków. Aby dowieść niewierności partnera, konieczne jest przedstawienie przed sądem dowodów. Może nim być wynik tzw. testu zdrady, czyli badania genetycznego cechującego się dużą wiarygodnością, które obejmuje kolejno: detekcję nasienia oraz analizę porównawczą.

Rozwód z orzeczeniem o winie – podział majątku

Rozwód z orzeczeniem o winie obejmuje także podział majątku zgromadzonego w trakcie trwania małżeństwa. Strony mogą zaproponować podział, na który się zgadzają lub wnioskować o inne, zgodne z własnymi oczekiwaniami, rozdzielenie wspólnego majątku. Orzeczenie winy partnera może spowodować korzystniejsze warunki podziału dla niewinnego współmałżonka.

Rozwód z orzeczeniem o winie – alimenty

Rozwód z orzeczeniem o winie może być przydatny w sytuacji ubiegania się o alimenty od współmałżonka. Bez rozwodu z orzeczeniem, nie ma takiej możliwości. Aby uzyskać alimenty współmałżonek, który składa taki wniosek, musi wykazać, że w związku z rozpadem małżeństwa pogorszeniu uległa jego sytuacja życiowa, dlatego potrzebuje wsparcia.

Data publikacji: 17/05/2022, Data aktualizacji: 28/06/2022

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium