Na czym polega sądowe ustalenie ojcostwa? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Na czym polega sądowe ustalenie ojcostwa?

Na czym polega sądowe ustalenie ojcostwa?

W związku małżeńskim ojcostwo jest przypisywane małżonkowi, kiedy tylko maluch pojawi się na świecie. W nieco gorszej sytuacji są pary trwające w związkach nieformalnych, wówczas konieczne jest uznanie ojcostwa, a w przypadkach spornych nawet sądowe ustalenie ojcostwa. Procedury wymagają wizyt w urzędach i mogą pochłaniać wiele czasu.

Jak wygląda sprawa w sądzie o ustalenie ojcostwa?
Jak długo trwa sprawa o ustalenie ojcostwa?
Ile kosztuje sprawa sądowa o ustalenie ojcostwa?
Kto pokrywa koszty sądowego ustalenia ojcostwa?

Jak wygląda sprawa w sądzie o ustalenie ojcostwa?

Matka dziecka, ojciec lub nawet samo dziecko po osiągnięciu pełnoletności mogą wystąpić z pozwem o ustalenie ojcostwa do sądu rejonowego. Do wniosku dołącza się dane mężczyzny podawanego za ojca oraz dowody na to, że faktycznie może być on biologicznym, a nie wyłącznie domniemanym ojcem. Sąd wyznacza termin rozpraw, podczas których może dochodzić do przesłuchań świadków czy nawet wykonania badań genetycznych. Wyrok może zapaść już po pierwszej rozprawie, ale równie dobrze takie sprawy mogą ciągnąć się latami.

Jak długo trwa sprawa o ustalenie ojcostwa?

Nie da się jednoznacznie określić, ile będzie trwała sprawa o ustalenie ojcostwa – głównie zależy to od tego, czy strony są zgodne. Jeśli tak jest i mężczyzna przyzna się do ojcostwa, wyrok zapada już na pierwszej rozprawie, a cała procedura od złożenia pozwu aż do uzyskania wyroku może skończyć się w 1-3 miesięcy. Jeśli porozumienia nie ma to rozpraw jest wyznaczonych tyle, by sąd mógł zapoznać się z dowodami, argumentami stron i dopiero na tej podstawie wydaje wyrok.

Ile kosztuje sprawa sądowa o ustalenie ojcostwa?

Osoba składająca pozew u sądowe ustalenie ojcostwa wnosi opłatę w wysokości 200 złotych. Nie oznacza to jednak, że na tym opłaty się kończą – jeśli strony nie dochodzą do porozumienia to w toku postępowania mogą wyniknąć dodatkowe opłaty. Kiedy sąd zleci badania na ojcostwo to koszt takiej analizy z zachowaniem odpowiedniej procedury może wynosić 1500-2000 złotych.

Kto pokrywa koszty sądowego ustalenia ojcostwa?

Koszt pozwy pokrywa osoba, która wnosi powództwo. Dodatkowe koszty mogą być rozłożone równomiernie między stronami lub poniesione tylko przez matkę lub domniemanego ojca. Jeśli mężczyzna nie przyznaje się do ojcostwa mimo posiadania przez sąd dowodów, czy odmawia wykonana badania DNA, wyrok może być dla niego niekorzystny i wówczas ponosi on również koszty sądowe.

Data publikacji: 17/12/2021, Data aktualizacji: 19/01/2022

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium