Jaki jest termin ustalenia ojcostwa? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Jaki jest termin ustalenia ojcostwa?

Jaki jest termin ustalenia ojcostwa?

Ustalenie ojcostwa to zwykle bardzo trudna emocjonalnie sprawa. Pod względem prawnym, jak i medycznym to jednak znacznie prostszy proces, który opiera się na kilku podstawowych zasadach. Jeśli chodzi o ustalenie ojcostwa, termin jest zwykle zależy od określonych czynników prawnych, które wpływają na dalszy los dziecka.

Ustalenie ojcostwa termin – jaki jest?
Ustalenie ojcostwa termin dla rodziców
Ustalenie ojcostwa termin dla prokuratora
Czy termin ustalenia ojcostwa jest ograniczony?

Ustalenie ojcostwa termin – jaki jest?

Przepisy prawa jasno wskazują, że nie istnieje termin graniczny, w którym należy ustalić ojcostwo Co więcej, ustalenie ojcostwa może nastąpić nawet po śmierci dziecka. Ponadto zarówno matka, jak i domniemany ojciec mają prawo wytoczyć powództwo w sprawie ustalenia ojcostwa do czasu, aż dziecko nie osiągnie pełnoletności. Natomiast dziecko ma prawo do tych samych kroków dopiero po ukończeniu osiemnastego roku życia.

Ustalenie ojcostwa termin dla rodziców

Jeśli chodzi o ustalenie ojcostwa, termin, który przysługuje matce wynosi do 6 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka. Dla męża matki ten termin rozpoczyna się w momencie dowiedzenia się o narodzinach dziecka i upływa po 6 miesiącach. Po tym okresie ani matka, ani domniemany ojciec nie mają prawa skutecznie samodzielnie dochodzić zaprzeczenia ojcostwa na drodze sądowej.

Ustalenie ojcostwa termin dla prokuratora

Najnowsze przepisy stanowią, że ojciec zyskuje prawo do złożenia wniosku o ustalenie ojcostwa do roku od momentu, gdy uzyskał informację, że dziecko nie jest jego. Jeśli natomiast upłynie już ten termin, pozostaje mu złożyć wniosek do prokuratora. Ten może podjąć właściwe kroki prawne w tej sprawie w jego imieniu.

Czy termin ustalenia ojcostwa jest ograniczony

Jeśli chodzi o ustalenie ojcostwa, termin nie jest w żaden sposób ograniczony. Co to oznacza? Powództwo o ustalenie ojcostwa nie jest ograniczone żadnym terminem. Istnieje tutaj jednak pewna zasada. Zarówno matka dziecka, jak i domniemany ojciec mogą wystąpić z pozwem do sądu o ustalenie ojcostwa wyłącznie do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Później nie mają już takiego prawu, zyskuje je natomiast dorosłe dziecko.

Data publikacji: 22/07/2021, Data aktualizacji: 12/08/2021

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium