Jak wygląda uznanie ojcostwa przed porodem? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Jak wygląda uznanie ojcostwa przed porodem?

Jak wygląda uznanie ojcostwa przed porodem?

Uznanie ojcostwa przed porodem można przeprowadzić na dwa sposoby. Po pierwsze w Urzędzie Stanu Cywilnego, w którym oboje rodziców składa odpowiednie oświadczenie. Po drugie w sądzie, co uznaje się za bardziej skomplikowaną procedurę. Drugi przypadek związany jest najczęściej z tym, że jedno z rodziców nie zgadza się na uznanie ojcostwa, co wymaga postępowania sądowego. Oprócz wydłużenia całej procedury i większego stopnia skomplikowania wzrastają również związane z tym koszty.

Uznanie ojcostwa przed porodem – jaki dokument musi złożyć matka w Urzędzie Stanu Cywilnego?
Uznanie ojcostwa przed porodem – jakie koszty ponosi się w Urzędzie Stanu Cywilnego?
Uznanie ojcostwa przed porodem – co zrobić, jeśli ojciec nie chce uznać dziecka?
Uznanie ojcostwa przed porodem – ile kosztuje uznanie ojcostwa dziecka przed porodem przez sąd?

Uznanie ojcostwa przed porodem – jaki dokument musi złożyć matka w Urzędzie Stanu Cywilnego?

Uznanie ojcostwa przed porodem w Urzędzie Stanu Cywilnego należy do jednej z najpopularniejszych procedur. Polega ona na tym, że ojciec składa stosowne oświadczenie w obecności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Natomiast matka potwierdza oświadczenie złożone przez mężczyznę. Kobieta może tego dokonać w ciągu trzech miesięcy od daty jego złożenia. Całość dokumentowana jest w formie protokołu, który zobowiązani są podpisać rodzice dziecka oraz kierownik USC. Oboje rodziców musi legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. Ponadto należy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub kartę ciąży, potwierdzające ją.

Uznanie ojcostwa przed porodem – jakie koszty ponosi się w Urzędzie Stanu Cywilnego?

Uznanie ojcostwa przed porodem w USC wiąże się z małymi opłatami. Samo złożenie oświadczenia i procedura jest bezpłatna. Należy jednak zapłacić za każdy odpis skrócony. Opłata za pojedynczy egzemplarz wynosi około 20 złotych.

Uznanie ojcostwa przed porodem – co zrobić, jeśli ojciec nie chce uznać dziecka?

Jeśli ojciec nie chce uznać dziecka, to matka powinna złożyć wniosek o sądowe uznanie ojcostwa przed porodem. W takiej sytuacji zwykle konieczne są badania genetyczne.

Uznanie ojcostwa przed porodem – ile kosztuje uznanie ojcostwa dziecka przed porodem przez sąd?

Uznanie ojcostwa przed porodem w sądzie wiąże się z kosztami. Zależą one od długości procesu, testów genetycznych, czy wynajęcia prawników. W związku z tym może kosztować od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Data publikacji: 13/03/2021, Data aktualizacji: 26/04/2021

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium