Jak wygląda sądowe badanie ojcostwa? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Jak wygląda sądowe ustalenie ojcostwa?

Jak wygląda sądowe ustalenie ojcostwa?

Jak wygląda postępowanie sądowe o ustalenie ojcostwa, Jakie koszty są związane z sądowym ustaleniem ojcostwa, Kto powinien uczestniczyć w rozprawie na sądowym ustaleniu ojcostwa, Czy na spawie o sądowe ustalenie ojcostwa potrzebni są świadkowie

Sądowe ustalenie ojcostwa ma na celu potwierdzenie lub wykluczenie ojcostwa. Badania zlecane na potrzeby sądu są zlecane w sprawach o rozwód, ustalenie alimentów czy w postępowaniach spadkowych. Analiza DNA musi zostać przeprowadzona zgodnie z wytycznymi sądu i dopiero wówczas uznawana jest za wiarygodną. Testy na ojcostwo przeprowadzane prywatnie mogą stanowić dowód wstępny w toku przewodu sądowego.

Jak wygląda postępowanie sądowe o ustalenie ojcostwa?
Jakie koszty są związane z sądowym ustaleniem ojcostwa?
Kto powinien uczestniczyć w rozprawie na sądowym ustaleniu ojcostwa?
Czy na spawie o sądowe ustalenie ojcostwa potrzebni są świadkowie?

Jak wygląda postępowanie sądowe o ustalenie ojcostwa?

Sądowe ustalenie ojcostwa jest konieczne, gdy mężczyzna nie chce uznać swojego ojcostwa lub nie ma co do niego pewności. Postępowanie o ustalenie ojcostwa prowadzi sąd rejonowy, do którego powinien zgłosić się powód – jest to najczęściej matka dziecka. W pozwie należy określić strony postępowania, żądania powoda i ewentualne dodatkowe wnioski np. zasądzenie alimentów. Sąd rozpocznie postępowanie w celu ustalenia stanu faktycznego – w tym celu może przesłuchiwać nie tylko obie strony, ale także świadków czy zlecić sądowe ustalenie ojcostwa.

Jakie koszty są związane z sądowym ustaleniem ojcostwa?

Osoba składająca pozew o ustalenie ojcostwa jest zwolniona z kosztów, korzystając z tzw. ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych. Dopiero kiedy powód przegrywa proces, może zostać obciążona kosztami sądowymi. Dzieje się tak wówczas, kiedy mężczyzna okazuje się nie być ojcem dziecka. Koszty związane z badaniem DNA zwykle obciążają stronę przegraną, chociaż sąd może rozdzielić je w inny sposób, np. po połowie.

Kto powinien uczestniczyć w rozprawie na sądowym ustaleniu ojcostwa?

Strony postępowania powinny stawiać się na wyznaczone rozprawy sądowe. Sąd może wezwać również świadków. Bywa jednak, że domniemany ojciec dziecka nie interesuje się rozprawami i nie stawia się na wezwanie sądu – wówczas sąd może wydać wyrok zaoczny uznający ojcostwo, bez konieczności wykonania badań DNA.

Czy na spawie o sądowe ustalenie ojcostwa potrzebni są świadkowie?

Świadkowie nie są konieczni, jednak bywają wzywani na rozprawy. Dzieje się tak, kiedy mają oni istotne informacje odnośnie stron i przedmiotu postępowania. Mogą oni np. podawać informacje dotyczące charakteru relacji między stronami. Zeznania świadków mogą okazać się niewystarczające, wówczas zleca się badania genetyczne.

Data publikacji: 26/07/2020, Data aktualizacji: 08/02/2021

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium