Jak ubiegać się o uznanie ojcostwa przed porodem? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Jak ubiegać się o uznanie ojcostwa przed porodem?

Jak ubiegać się o uznanie ojcostwa przed porodem?

W przypadku gdy rodzicami dziecka są osoby pozostające w związku nieformalnym, konieczne jest wystąpienie o uznanie ojcostwa przed porodem. Gdzie należy złożyć tego rodzaju oświadczenie? Kiedy można tego dokonać? Bez wątpienia to ważna sprawa, która pozwala nienarodzonemu potomkowi uzyskać pełną ochronę prawną.

Jak wygląda uznanie ojcostwa przed porodem w związku nieformalnym?
Co jest potrzebne do uznania ojcostwa przed porodem w związku nieformalnym?
Jak długo trwa uznanie ojcostwa przed porodem w związku nieformalnym?
Gdzie można uznać ojcostwo przed porodem w związku nieformalnym?

Jak wygląda uznanie ojcostwa przed porodem w związku nieformalnym?

W tej konkretnej sytuacji istnieje określona procedura postępowania. Rodzice są zobowiązani stawić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania matki Urzędu Stanu Cywilnego. Po przybyciu na miejsce mężczyzna składa przed kierownikiem urzędu oświadczenie, że jest ojcem dziecka. Matka dziecka natomiast potwierdza to oświadczenie. Może tego dokonać w tym samym czasie albo do trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny. W czasie trwającej procedury kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wyjaśnia rodzicom aktualne przepisy, które regulują obowiązki i prawa wynikające z uznania dziecka, a także przepisy dotyczące nazwiska dziecka. Omawia także różnicę między uznaniem ojcostwa a przysposobieniem, czyli adopcją dziecka.

Co jest potrzebne do uznania ojcostwa przed porodem w związku nieformalnym?

Wymagania nie są duże. Aby złożyć stosowne oświadczenie niezbędne jest stawienie się do Urzędu Stanu Cywilnego wraz z dokumentami tożsamości. Ponadto matka powinna przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że jest w ciąży.

Jak długo trwa uznanie ojcostwa przed porodem w związku nieformalnym?

Uznanie ojcostwa następuje, w momencie gdy mężczyzna, od którego pochodzi dziecko, składa oświadczenie przed kierownikiem USC. Niezbędne do tego celu jest również potwierdzenie matki. Jeśli następuje w tym samym czasie, uznanie jest automatyczne. Natomiast kobieta ma aż trzy miesiące na złożenie potwierdzenia ojcostwa dziecka. W związku z tym czas uznania ojcostwa przed porodem może przedłużyć się aż do tego terminu.

Gdzie można uznać ojcostwo przed porodem w związku nieformalnym?

Miejscem, w którym można uznać ojcostwo przed porodem jest USC właściwy dla miejsca zamieszkania matki.

Data publikacji: 14/11/2020, Data aktualizacji: 08/02/2021

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium