Czy uznanie ojcostwa przed porodem jest konieczne? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Czy uznanie ojcostwa przed porodem jest konieczne?

Czy uznanie ojcostwa przed porodem jest konieczne?

Prawo polskie wymaga uznania dziecka przez ojca, jeśli przychodzi ono na świat w związku pozamałżeńskim. Procedurę można wykonać już po narodzinach dziecka lub jeszcze na etapie ciąży. Uznanie ojcostwa przed porodem jest rzadziej stosowane, jednak może przynieść wiele korzyści dla przyszłych rodziców.

Uznanie ojcostwa przed porodem – czy jest tak naprawdę potrzebne?
Uznanie ojcostwa przed porodem – kto składa wniosek?
Uznanie ojcostwa przed porodem – jakie są korzyści?
Uznanie ojcostwa przed porodem – jakie są wady?

Uznanie ojcostwa przed porodem – czy jest tak naprawdę potrzebne?

W przypadku narodzin dziecka w związku małżeńskim, ojcem automatycznie jest uznany małżonek. Dla osób trwających w związkach nieformalnych wymagane jest uznanie ojcostwa – w innym przypadku dziecko otrzymuje nazwisko matki, a ojciec oficjalnie jest nieznany. Uznanie ojcostwa przed porodem nie jest konieczne, procedurę można dopełnić już po narodzinach dziecka. Decyzja należy do rodziców dziecka.

Uznanie ojcostwa przed porodem – kto składa wniosek?

Rodzice udają się do USC we dwójkę – ojciec uznaje przed kierownikiem swoje ojcostwo, natomiast matka dziecka je potwierdza. Kobieta nie musi zrobić tego od razu – ma na tę czynność kolejne 3 miesiące. Nie ma możliwości, by uznania ojcostwa dokonał tylko jeden z rodziców, dlatego też wniosek należy złożyć wspólnie.

Uznanie ojcostwa przed porodem – jakie są korzyści?

Uznanie ojcostwa przed porodem pozwala na ograniczenie formalności już po narodzinach maluszka. Dziecko staje się warunkowym spadkobiercą – w razie śmierci ojca, kiedy dziecko narodzi się żywe ma prawo do dziedziczenia po nim majątku. Dodatkowo maluszek po narodzinach ma prawo do otrzymania nazwiska po ojcu lub otrzymuje nazwisko dwuczłonowe (połączone nazwisko matki i ojca). Dopiero po uznaniu dziecka ojciec dziecka otrzyma prawa rodzicielskie na równi z matką.

Uznanie ojcostwa przed porodem – jakie są wady?

Uznanie ojcostwa przed porodem niesie ze sobą konsekwencje, które dla ojca mogą być niekorzystne finansowo. Matka dziecka ma prawo do żądania od ojca środków na 3 miesiące utrzymania dziecka swojego i dziecka po porodzie. Uznanie ojcostwa daje matce prawo do ubiegania się o alimenty. Problem może mieć mężczyzna, który uzna swoje ojcostwo i dopiero po narodzinach dziecka okaże się, że tak naprawdę nie jest biologicznym ojcem.

Data publikacji: 26/10/2021, Data aktualizacji: 18/11/2021

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium