Jak odzyskać zaległe alimenty? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Badania pokrewieństwa > Jak odzyskać zaległe alimenty?

Jak odzyskać zaległe alimenty?

Płacenie alimentów powinno następować regularnie w pełnej wysokości. Niestety często zdarzają się sytuacje, kiedy dłużnik z różnych powodów przestaje łożyć na rzecz osoby uprawnionej, np. rodzic na dziecko. Sprawdź jak odzyskać zaległe alimenty.

jak odzyskać zaległe alimenty, zaległe alimenty, alimenty zaległe

Tego dowiesz się z artykułu:

Zaległe alimenty – czym są?

Jak odzyskać zaległe alimenty?

Kiedy zaległe alimenty zapłaci rodzina?

Zaległe alimenty – czym są?

O zaległych alimentach mówimy, gdy osoba, której powierzono obowiązek alimentacyjny, nie wywiązuje się z niego. Oznacza to, że nie dokonuje ustalonych płatności w terminie ⌚ [1].

Zadłużenie alimentacyjne ma miejsce w sytuacji, gdy np. jeden z rodziców uchyla się od płacenia alimentów. W takim wypadku drugi opiekun może uzyskać pieniądze od dłużnika na kilka sposobów 🔀 [2]. Do ich wypłaty mogą być zobowiązani nawet dziadkowie 👴👵 lub dorosłe rodzeństwo dziecka [4].

Jak odzyskać zaległe alimenty? Coraz częściej jako dowód w sprawie o odzyskanie zaległych alimentów przedstawia się nie tylko wynik badania na ojcostwo, ale również badania pokrewieństwa. Szybkie 🚅 i proste testy genetyczne stanowią niepodważalny dowód, który wzmacnia siłę wniosku o alimenty – zaległe. Wyniki badań DNA 🧬 przedstawia się w sądzie także jako dowód przy pierwszym wniosku o ustanowienie alimentów dla dziecka.

Jak odzyskać zaległe alimenty?

Odzyskanie zaległych alimentów powinno rozpocząć się od zgłoszenia tego faktu komornikowi. Należy dostarczyć prawomocny wyrok sądu 📜 lub ugodę oraz przekazać informacje na temat nierzetelnego dłużnika, np. miejsce jego pobytu, pracy, stan majątkowy 💰 [2]. Na podstawie tytułu wykonawczego komornik rozpocznie postępowanie egzekucyjne, np. od zablokowania części wynagrodzenia, zajęcia rachunków bankowych, ruchomości i nieruchomości w celu ich zlicytowania [3].

Jeśli w ciągu dwóch miesięcy komornik nie zdoła odzyskać alimentów zaległych, to rodzic, może zgłosić się do Funduszu Alimentacyjnego. Do pobierania z niego świadczeń uprawnione są dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia lub 25 roku życia, lecz wciąż uczą się w szkole 🏫 bądź w szkole wyższej. Natomiast osobom niepełnosprawnym ♿, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, alimenty przysługują bezterminowo. Wysokość wypłat z funduszu nie może przekroczyć kwoty 500 zł [2].

Z tego względu, że świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego są pomocą zwrotną 🔄, urząd gminy podejmuje jednocześnie działania, które mają na celu wyegzekwowanie zaległych alimentów od dłużnika. W zależności od istniejącej sytuacji – dłużnikowi może być zabrane prawo jazdy 🚗, urząd skarbowy może rozpocząć ściąganie zaległości, dłużnik może zostać zgłoszony do BIG [2].

Ostatecznie, gdy nadal pozostają zaległe alimenty, zadłużony rodzic może być ścigany za przestępstwo niealimentacji. Rozwiązanie to stosowane jest, gdy dłużnik w uporczywy sposób uchyla się od ciążącego na nim obowiązku. Osobie takiej grozi kara grzywny, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do lat 2 👮‍ [2].

Kiedy zaległe alimenty zapłaci rodzina?

Do zapłaty zaległych alimentów może zostać zobowiązana rodzina dłużnika. W przypadku małoletnich dzieci obowiązek alimentacyjny w pierwszej kolejności spoczywa na rodzicach 👫 [2]. Wynik badania na ojcostwo 🔬 stanowi dla sądu niepodważalny argument, który potwierdza zasądzenie obowiązku właściwej osobie, czyli np. ojcu, który często próbuje zaprzeczyć swojemu pokrewieństwu z dzieckiem.

W następnej kolejności alimenty na rzecz dziecka mogą zostać przyznane dziadkom lub dorosłemu rodzeństwu dziecka [4]. Dlatego też wyniki badania pokrewieństwa mogą stanowić istotny dowód w sprawie o alimenty przed sądem rodzinnym 👨‍⚖.

Jak odzyskać zaległe alimenty? Dla rodzica, który sprawuje realną opiekę nad dzieckiem, zaległe alimenty mogą stanowić poważny problem finansowy. Z tego też względu, jeśli druga strona nie poczuwa się do obowiązku łożenia na dziecko, należy jak najszybciej podjąć działania, które umożliwią odzyskanie świadczenia.

Źródła:

  1. https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/zadluzenie-alimentacyjne-definicja-i-praktyczne-porady/26kzjpg
  2. https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/969601,sposoby-na-odzyskanie-zaleglych-alimentow.html
  3. https://harat-pokrzywnicki.pl/porady/jak-odzyskac-zalegle-alimenty/
  4. https://www.infor.pl/prawo/alimenty/alimenty-na-dziecko/250646,Kiedy-alimenty-placa-dziadkowie-i-rodzenstwo.html

To może Cię zainteresować: Badanie pokrewieństwa przydatne w wielu życiowych sytuacjach

Oceń
Podoba Ci się artykuł? Podziel się

Data publikacji: 03/02/2022

Wpisany w:: Badania pokrewieństwa, porady, Prawo, Testy na ojcostwo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium