W jaki sposób uznać ojcostwo przed porodem? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: W jaki sposób uznać ojcostwo przed porodem?

W jaki sposób uznać ojcostwo przed porodem?

Uznanie ojcostwa przed porodem jest coraz powszechniej stosowaną praktyką, dzięki której można ułatwić wiele spraw koniecznych do załatwienia już po porodzie. Procedura może zostać przeprowadzona na dowolnym etapie ciąży, nawet na jej wczesnym etapie. Uznanie ojcostwa przed porodem jest możliwe wówczas, kiedy rodzice dziecka nie są małżeństwem.

Co jest potrzebne do uznania ojcostwa przed porodem?
Co oznacza uznanie ojcostwa przed porodem?
Czy uznanie ojcostwa przed porodem jest płatne?
Uznanie ojcostwa przed porodem – gdzie można to zrobić?

Co jest potrzebne do uznania ojcostwa przed porodem?

Do uznania ojcostwa przed porodem niezbędny jest wniosek obojga rodziców – muszą się oni zgłosić do USC z wolą uznania ojcostwa przed porodem. Najpierw do urzędu może zgłosić się sam ojciec dziecka, a matka ma kolejne 3 miesiące na potwierdzenie jego słów. Zazwyczaj jednak rodzice przychodzą wspólnie. Potrzebują dowodów osobistych, a także zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ciążę lub karty ciąży.

Co oznacza uznanie ojcostwa przed porodem?

Uznanie ojcostwa przed porodem sprawia daje wiele korzyści – ojciec otrzymuje pełnię praw rodzicielskich, które mogą okazać się przydatne po porodzie. Gdy ojcostwo nie jest uznane, istnieje problem np. z wyrażaniem zgody na zabiegi medyczne czy z rejestracją dziecka tuż po porodzie. Uznanie ojcostwa zapewnia możliwość dziedziczenia dziecka po ojcu, ale również nakłada na mężczyznę obowiązek alimentacyjny.

Czy uznanie ojcostwa przed porodem jest płatne?

Uznanie ojcostwa przed porodem jest całkowicie bezpłatne. Nie trzeba ponosić żadnych opłat w związku z dopełnieniem formalności i złożeniem niezbędnych dokumentów. Również wydanie zaświadczenia o ciąży jest bezpłatne i może wystawić je zarówno lekarz ginekolog, jak i lekarz rodziny.

Uznanie ojcostwa przed porodem – gdzie można to zrobić?

Uznanie ojcostwa jest dokonywane w Urzędzie Stanu Cywilnego odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania matki lub ojca dziecka. W przypadku zagrożenia życia ojca lub matki dziecka, możliwe jest dokonanie uznania ojcostwa przed notariuszem, który sporządza protokół i następnie jak najszybciej przekazuje go do USC. Taka procedura jest jednak rzadko spotykana.

Data publikacji: 17/03/2022, Data aktualizacji: 19/04/2022

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium