Uznanie dziecka przed porodem - fakty Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Uznanie dziecka przed porodem – fakty

Uznanie dziecka przed porodem – fakty

Jak można uznać dziecko przed porodem, Jakie są skutki uznania dziecka poczętego, Jakie dokumenty są potrzebne do uznania ojcostwa przed porodem, Czy można później wycofać uznanie ojcostwa przed porodem

Zarówno w przypadku trwania związku małżeńskiego, jak i nieformalnego związku, konieczne jest uznanie dziecka przez ojca. Sytuacje różnią się ilością formalności oraz procedurami na niekorzyść związków nieformalnych. W świetle przepisów prawa ojcostwo można uznać jeszcze przed narodzinami dziecka.

Jak można uznać dziecko przed porodem?
Jakie są skutki uznania dziecka poczętego?
Jakie dokumenty są potrzebne do uznania ojcostwa przed porodem?
Czy można później wycofać uznanie ojcostwa przed porodem?

Jak można uznać dziecko przed porodem?

Uznanie ojcostwa przed porodem jest możliwe. Rodzice powinni razem udać się do Urzędu Stanu Cywilnego jeszcze podczas trwania ciąży. Mężczyzna powinien oświadczyć przed kierownikiem USC (uznanie dziecka w USC), że jest ojcem dziecka, natomiast kobieta musi to potwierdzić (ma na to 3 miesiące). Kobieta potrzebuje zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ciążę, a od obojga rodziców wymagany będzie dowód tożsamości. Urzędnik przedstawi rodzicom przepisy regulujące obowiązki i prawa wynikające z uznania ojcostwa oraz przepisy dotyczące nadawania dziecku nazwiska.

Przeczytaj też: Ile czasu ma ojciec na uznanie dziecka?

Jakie są skutki uznania dziecka poczętego?

Dziecko uznane podczas trwania ciąży otrzymuje tzw. warunkową zdolność prawną – może być warunkowym spadkobiercą w przypadku śmierci ojca. Również dla matki dziecka sytuacja niesie korzyści, ponieważ może się ona domagać środków zarówno na utrzymanie własne, jak i dziecka w 3 miesiące po porodzie.

Jakie dokumenty są potrzebne do uznania ojcostwa przed porodem?

Uznanie dziecka przed porodem nie wymaga żadnych specjalnych dokumentów, wymagane są jedynie dowody tożsamości rodziców oraz zaświadczenie od lekarza poświadczające ciążę. Rodzice przed urzędnikiem składają oświadczenie, w którym określają nazwisko, jakie dziecko będzie nosiło po urodzeniu.

Czy można później wycofać uznanie ojcostwa przed porodem?

Istnieje możliwość wycofania uznania ojcostwa mężczyzny z powodu tzw. wady swojego oświadczenia woli. Może to być groźba szantażu, przymuszenie czy zwyczajna pomyłka. Mężczyzna ma na to 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że nie jest biologicznym ojcem dziecka – np. otrzymał wyniki testu na ojcostwo. Wycofanie ojcostwa polega na powództwie sądowym i złożeniu opłaty w wysokości 200 złotych.

Data publikacji: 28/04/2020, Data aktualizacji: 18/05/2020

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium