Na czym polega sądowe ustalenie ojcostwa? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Na czym polega sądowe ustalenie ojcostwa?

Na czym polega sądowe ustalenie ojcostwa?

Sądowe ustalenie ojcostwa to jeden ze sposobów, oprócz uznania ojcostwa przez ojca, na ustalenie, kim jest ojciec dziecka w sytuacji, gdy istnieje przypuszczenie, że nie jest nim mąż matki albo wtedy, gdy takie domniemanie zostało obalone.

Do jakiego sądu należy złożyć pozew o sądowe ustalenie ojcostwa?
W jaki sposób sąd będzie ustalał ojcostwo danego mężczyzny?
Jaki jest termin na wystąpienie z powództwem o sądowe ustalenie ojcostwa?
Kto posiada legitymację do wytoczenia powództwa o sądowe ustalenie ojcostwa?

Do jakiego sądu należy złożyć pozew o sądowe ustalenie ojcostwa?

Pozew o sądowe ustalenie ojcostwa należy złożyć do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania strony pozwanej, a także do sądu rejonowego w pobliżu, którego mieszka małżonek uprawniony do świadczeń.

W jaki sposób sąd będzie ustalał ojcostwo danego mężczyzny?

Sądowe ustalenie ojcostwa rozpoczyna się od przesłuchań wszystkich osób, które mają związek ze sprawą, zwykle są to matka i domniemany ojciec oraz świadkowie. Przesłuchanie jest konieczne, by otrzymać potwierdzenie, czy osoby zainteresowane tworzyły związek partnerski, albo wręcz przeciwnie matka mogła współżyć w czasie jego trwania z innym mężczyzną. Kluczowe jest jednak zlecenie przez sąd testów genetycznych, które mają największą wiarygodność.

Jaki jest termin na wystąpienie z powództwem o sądowe ustalenie ojcostwa?

Wystąpienie o sądowe ustalenie ojcostwa należy złożyć do 6 miesięcy od dnia, w którym osoba pozyskała wiedzę na temat potencjalnego ojcostwa. Natomiast z powództwem o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa może zgłosić się matka dziecka, jak i ojciec dziecka. Dziecko natomiast w terminie nie dłuższym niż 3 lato od uzyskania pełnoletniości.

Kto posiada legitymację do wytoczenia powództwa o sądowe ustalenie ojcostwa?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy jasno określa listę osób, które posiadają legitymację do ubiegania się o ustalenie ojcostwa. Należą do nich: dziecko, matka dziecka oraz prokurator. Uprawnienia pozbawiony jest domniemany ojciec dziecka. Pierwszeństwo w tym zakresie będzie miało dziecko. Jeśli pozostaje w tym czasie niepełnoletnie, może być reprezentowane przez swojego przedstawiciela ustawowego, zwykle taką rolę przejmuje matka dziecka. Powództwo może wytoczyć samodzielnie po ukończeniu 18 lat.

Data publikacji: 14/11/2020, Data aktualizacji: 08/02/2021

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium