Na czym polega sądowe ustalenie ojcostwa? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Na czym dokładnie polega sądowe ustalenie ojcostwa?

Na czym dokładnie polega sądowe ustalenie ojcostwa?

Sądowe ustalenie ojcostwa to określona procedura, którą należy zachować w przypadku ustalania ojcostwa na polecenie sądu. Dowodem w sprawie nie mogą być wyniki badań wykonywanych prywatnie – nie ma bowiem gwarancji, iż nie są one sfałszowane. Próbki do badań muszą zostać pobrane przez personel laboratorium, konieczne jest również odpowiednie opracowanie wyniku.

Sądowe ustalenie ojcostwa – jak wygląda sprawa?
Sądowe ustalenie ojcostwa – czy jest możliwe po latach?
Sądowe ustalenie ojcostwa – kto może go zażądać?
Sądowe ustalenie ojcostwa – nieobecność na sprawie

Sądowe ustalenie ojcostwa – jak wygląda sprawa?

Sądowe ustalenie ojcostwa ma miejsce na zlecenie sądu, kiedy dla wydania wyroku niezwykle ważne okazuje się ustalenie ojcostwa. Mogą to być sprawy o alimenty, podział majątku czy ograniczenie praw rodzicielskich. Każda sprawa jest przez sąd traktowana indywidualnie – jeśli istnieje taka konieczność, sąd zaleci wykonanie badań DNA.

Sądowe ustalenie ojcostwa – czy jest możliwe po latach?

Geny są indywidualne i nie zmieniają się do końca życia. Możliwe jest ustalenie ojcostwa na każdym etapie życia, o ile tylko można porównać próbki należące do dziecka oraz ojca/matki dziecka. Nie ma znaczenia, czy badanie na ojcostwo zostanie wykonane w chwili obecnej czy za kilka lub nawet kilkadziesiąt lat. Wynik analizy z pewnością okaże się taki sam.

Sądowe ustalenie ojcostwa – kto może go zażądać?

Sądowe ustalenie ojcostwa może zostać zasądzone na podstawie wniosku matki, ojca dziecka czy również innego członka rodziny lub osoby postronnej. To sąd decyduje, czy istnieją przesłanki do wykonania takiego badania. Jeśli można wydać wyrok na podstawie innych dowodów, np. zgodnych zeznań świadków, sąd zwykle nie zleca dodatkowych badań genetycznych.

Sądowe ustalenie ojcostwa – nieobecność na sprawie

Sprawy sądowe, podczas których konieczne jest ustalenie ojcostwa nie muszą odbywać się w obecności stron. Zdarza się, że domniemany ojciec uchyla się od wykonania badania – sąd nie ma możliwości prawnych, by zmusić stronę do wykonania badania DNA. Jeśli jednak spotyka się z odmową, jest to odbierane na niekorzyść tej strony i wówczas sąd bierze to pod uwagę podczas wydawania wyroku. Osoba uchylająca się od badania może zostać obarczona kosztami sądowymi postępowania.

Data publikacji: 20/04/2022, Data aktualizacji: 23/05/2022

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium