Kiedy można wnieść o obniżenie alimentów? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Prawo > Kiedy można wnieść o obniżenie alimentów?

Kiedy można wnieść o obniżenie alimentów?

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zobowiązują rodziców do utrzymywania dziecka, dopóki nie osiągnie ono samodzielności. W przypadku kiedy dziecko zamieszkuje z jednym rodzicem, drugi zobowiązany jest do płacenia alimentów. Co zrobić, kiedy ich wysokość przewyższa jego finansowe możliwości? Kiedy można wnieść o obniżenie alimentów?

Tego dowiesz się z artykułu:

Na jakiej podstawie ustala się wysokość alimentów?

Wysokość alimentów jest zależna od udowodnionych i uzasadnionych potrzeb dziecka oraz od sytuacji majątkowej i możliwości zarobkowych zobowiązanego do ich płacenia rodzica.

Określając potrzeby dziecka, należy pamiętać, że ma ono prawo do życia na poziomie materialnym nieodbiegającym od poziomu rodziców.

Rodzic zobowiązany do świadczenia alimentacyjnego jest zobligowany do współfinansowania kosztów utrzymania dziecka wynikających z jego wielorakich potrzeb:

  • fizycznych (mieszkanie, wyżywienie, leczenie, ubranie);
  • związanych z wykształceniem (również prywatna edukacja, kursy językowe, kursy doszkalające);
  • związanych z kulturą i rozrywką (kino, teatr, wycieczki, wakacje).

Możliwości finansowe rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów określa się na podstawie jego sytuacji majątkowej i możliwości zarobkowych wynikających z jego wykształcenia, stanu zdrowia i miejsca zamieszkania.

Przeczytaj też: Ile mogą wynosić alimenty?

Kiedy można wnioskować o obniżenie alimentów?

Alimenty są świadczeniem, którego wysokość, w przypadku uzasadnionych okoliczności może ulec zmianie.

Zobowiązany do nich rodzic może wnioskować o obniżenie wysokości świadczenia, jeśli jego sytuacja finansowa ulegnie pogorszeniu.

W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie istnieje lista powodów uprawniających do ubiegania się o zmniejszenie alimentów, jednak można wyróżnić 5 głównych powodów pojawiających się w uzasadnieniu takich wniosków:

  1. Zaprzeczenie ojcostwa podparte wynikiem badania DNA (coraz częściej okazuje się, że alimenty są płacone na nie swoje dziecko!);
  2. Znaczne pogorszenie sytuacji majątkowej zobowiązanego rodzica (utrata pracy, majątku);
  3. Zobowiązania finansowe wobec innych dzieci (narodziny, przysposobienie), ponieważ wszystkim dzieciom zobowiązanego przysługują równe prawa i pomoc finansowa;
  4. Przewlekła choroba lub utrata zdrowia zobowiązanego uniemożliwiająca osiąganie dotychczasowych przychodów;
  5. Zmiana sytuacji finansowej dziecka (np. przejście ze szkoły prywatnej do państwowej).

Co trzeba zrobić, żeby obniżyć alimenty?

Aby obniżyć alimenty, należy złożyć pozew w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w Sądzie Rejonowym stosownym do miejsca zamieszkania dziecka.

Do pozwu należy dołączyć dowody zmiany sytuacji i dokładnie wyjaśnić wszystkie okoliczności mogące przyczynić się do jego pozytywnego rozpatrzenia.

Dla mężczyzn mających wcześniej jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ojcostwa, może być to odpowiedni moment do przeprowadzenia badania DNA.

Test na ojcostwo może wykazać bowiem, że niesłusznie ciąży na nich obowiązek alimentacyjny i będą mogli ubiegać się o jego całkowite uchylenie.

 

Oceń
Podoba Ci się artykuł? Podziel się

Data publikacji: 09/09/2021

Wpisany w:: Prawo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium