Jak wygląda uznanie ojcostwa przed porodem? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Jak wygląda uznanie ojcostwa przed porodem?

Jak wygląda uznanie ojcostwa przed porodem?

Uznanie ojcostwa przed porodem dotyczy przede wszystkim związków nieformalnych, kiedy partnerzy oczekujący potomka nie wzięli ze sobą ślubu. O takie uznanie może się również ubiegać matka w przypadku, gdy mężczyzna nie poczuwa się do obowiązków wynikających z roli ojca.

Czy uznanie ojcostwa przed porodem jest możliwe?
Czy do uznania ojcostwa przed porodem potrzeba badania DNA?
Jak uznać ojcostwo przed porodem?
Czy zawsze można uznać ojcostwo przed porodem?

Czy uznanie ojcostwa przed porodem jest możliwe?

Uznanie ojcostwa przed porodem jest możliwe. Można tego dokonać na dwa sposoby. Pierwszą metodą jest wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego, w którym oboje rodziców składa stosowane oświadczenie przed urzędnikiem. Drugą możliwością jest uznanie w sądzie, co jest bardziej skomplikowaną procedurą. Dotyczy przede wszystkim sytuacji, gdy jedno z rodziców nie uznaje ojcostwa. Rozwiązanie to wiąże się z dłuższym czasem trwania, jak i szeregiem dodatkowych kosztów. Obecnie jednak dwie te metody prowadzą do uznania ojcostwa przed porodem.

Czy do uznania ojcostwa przed porodem potrzeba badania DNA?

Uznanie ojcostwa przed porodem wymaga badań na ojcostwo wyłącznie w przypadku, gdy ojciec nie chce uznać swojego domniemanego dziecka. W tej sytuacji sąd zleca badania DNA, aby wykluczyć lub potwierdzić jego ojcostwo i na tej podstawie wydać stosowany wyrok i obciążyć go ewentualnymi obowiązkami wynikającymi z tej zależności.

Jak uznać ojcostwo przed porodem?

Uznanie ojcostwa przed porodem można przeprowadzić w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ojciec składa oświadczenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Z kolei matka potwierdza jego prawdziwość. Ma na to trzy miesiące. Spotkanie potwierdza sporządzony protokół podpisany przez rodziców dziecka oraz kierownika USC. Rodzice legitymują się dowodem osobistym lub paszportem. Co więcej, należy złożyć zaświadczenie lekarskie albo kartę ciąży, czyli dokumenty potwierdzające ciążę.

Czy zawsze można uznać ojcostwo przed porodem?

W wyżej omówionych przypadkach jest możliwe uznanie ojcostwa przed porodem. Wyjątkiem jest przypadek, gdy kobieta pozostaje w związku małżeńskim z innym mężczyzną. Wtedy należy zaprzeczyć jego ojcostwu i złożyć nowy wniosek o uznanie ojcostwa przez właściwego ojca dziecka.

Data publikacji: 22/07/2021, Data aktualizacji: 12/08/2021

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium