Jak wybrnąć z błędnego domniemanego ojcostwa? - Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Jak wybrnąć z błędnego domniemanego ojcostwa?

Jak wybrnąć z błędnego domniemanego ojcostwa?

Domniemanie ojcostwa jest prawnym pojęciem, które może prowadzić do wielu komplikacji. Polskie prawo stanowi, że dziecko narodzone w trakcie trwania małżeństwa lub przed upływem trzystu dni od jego unieważnienia pochodzi od męża matki. Wyjątkiem od reguły jest sytuacja, w której rodzicielka weszła w nowy związek małżeński. Wtedy, nawet przed upływem trzystu dni od ustania poprzedniego związku, domniemanym ojcem jest nowy mąż. W przypadku gdy domniemanie nie pokrywa się ze stanem faktycznym, dopuszczalne jest wystąpienie o zaprzeczenie ojcostwa.

Jaki jest termin na zaprzeczenie ojcostwa?
Zaprzeczenie ojcostwa termin – co zrobić, gdy minął?
Na czym polega zaprzeczenie ojcostwa?
Jakie dowody należy zebrać do zaprzeczenia ojcostwa?

Jaki jest termin na zaprzeczenie ojcostwa?

Jeśli planowane jest wystąpienie o zaprzeczenie ojcostwa termin na dokonanie tego jest określony prawnie i wynosi 6 miesięcy od dnia, w którym domniemany ojciec dowiedział się o narodzinach dziecka. Nie może być jednak wytoczone później niż do czasu, w którym dziecko osiągnęło pełnoletność. O zaprzeczenie ojcostwa może wystąpić także matka lub samo dziecko. Ma taką możliwość w terminie 3 lat od uzyskania pełnoletności.

Zaprzeczenie ojcostwa termin – co zrobić, gdy minął?

Jeśli minął dopuszczalny termin wniesienia o zaprzeczenie ojcostwa, nie ma możliwości jego przedłużenia. Sąd będzie zmuszony oddalić pozew, bez względu na jakość dostarczonych dowodów. W świetle prawa ojcem dziecka pozostanie domniemany rodzic.

Na czym polega zaprzeczenie ojcostwa?

Zaprzeczenie ojcostwa nie ma na celu stwierdzenie, że domniemany ojciec dziecka nie jest jego prawdziwym rodzicem. Na podstawie dostarczonych do sądu dowodów ustala się, czy istnieje możliwość, aby to on był ojcem dziecka. Zaprzeczenie ojcostwa pozwala na prawne uregulowanie kwestii praw i obowiązków rodzicielskich, oraz możliwości używania nazwiska domniemanego ojca.

Jakie dowody należy zebrać do zaprzeczenia ojcostwa?

W celu udowodnienia, że obecny mąż matki nie może być ojcem dziecka, należy dostarczyć wszelkie materiały mogące to potwierdzić. Są to m.in. potwierdzenie bezpłodności, wyniki badań DNA (testu na ojcostwo), udowodniona nieobecność w domniemanym okresie poczęcia, wynikająca z dłuższego przebywania w szpitalu lub wyjazdu. Dowody muszą być dostarczone przez stronę pozywającą bez względu na to, czy jest to ojciec, matka czy dziecko.

 

Data publikacji: 30/07/2019, Data aktualizacji: 18/10/2019

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium