Jak uznać ojcostwo przed porodem? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Jak uznać ojcostwo przed porodem?

Jak uznać ojcostwo przed porodem?

Jak wygląda uznanie dziecka przed porodem, Co jest potrzebne do uznania dziecka przed porodem, Kiedy można uznać dziecko przed porodem, Jakie są skutki uznania dziecka przed porodem

Istnieją określone przypadki, gdy należy uznać ojcostwo przed narodzeniem dziecka. Jakich konkretnie sytuacji to dotyczy? W jaki sposób ubiegać się o takie uznanie? Jakie warunki należy spełnić?

Jak wygląda uznanie dziecka przed porodem?
Co jest potrzebne do uznania dziecka przed porodem?
Kiedy można uznać dziecko przed porodem?
Jakie są skutki uznania dziecka przed porodem?

Jak wygląda uznanie dziecka przed porodem?

Uznanie dziecka przed porodem wymaga wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego, właściwym dla miejsca zamieszkania matki. Po stawieniu się tam kobiety (matki dziecka) i mężczyzny (ojca dziecka), ten drugi składa oświadczenie przed kierownikiem urzędu, że jest ojcem dziecka. Musi to potwierdzić matka, ale może z tym zaczekać do trzech miesięcy od momentu złożenia oświadczenia przez mężczyznę.

Co jest potrzebne do uznania dziecka przed porodem?

Aby uznać dziecko zgodnie z przepisami prawa, należy przedstawić w USC dokumenty tożsamości ojca i matki, a dodatkowo matka powinna udowodnić, że jest obecnie w ciąży, składając zaświadczenie lekarskie o ciąży.

Kiedy można uznać dziecko przed porodem?

Sytuacja ta ma miejsce, gdy będąca w związku małżeńskim kobieta, rodzi dziecko. W świetle przepisów ojcem niemowlęcia jest mąż kobiety. Gdy dziecko ma innego ojca (ze związku pozamałżeńskiego), należy zaprzeczyć ojcostwo tego pierwszego i uznać prawdziwe ojcostwo. Uznanie ojcostwa ma też miejsce wtedy, gdy kobieta jest niezamężna.

Jakie są skutki uznania dziecka przed porodem?

Dziecko uznane, ale jeszcze nie narodzone, posiada tzw. warunkową zdolność prawną, która polega między innymi na tym, że dziecko staje się spadkobiercą majątku ojca. Oznacza to, że w przypadku, gdy ojciec umrze przed pojawieniem się dziecka na świecie, to dziedziczy po nim majątek. Skutkiem uznania dziecka jest również otrzymanie władzy rodzicielskiej, na równi z matką dziecka, która oznacza zdolność prawną w podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia lub życia dziecka (np. związanych ze zgodą na przeprowadzenie zabiegów medycznych). Wraz z uznaniem ojcostwa i po obopólnej zgodzie rodziców (zatwierdzonej wspólnym oświadczeniem) po urodzeniu dziecka, potomek będzie nosił nazwisko ojca.

Data publikacji: 27/05/2020, Data aktualizacji: 22/06/2020

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium