Co to tak właściwie jest rozwód z orzeczeniem o winie? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Co to tak właściwie jest rozwód z orzeczeniem o winie?

Co to tak właściwie jest rozwód z orzeczeniem o winie?

Wedle przepisów obowiązującego prawa jest to rozwód w związku z którym sąd w trakcie procesu orzeka o winie małżonków za rozpad całego małżeństwa. Może on ustalić, iż winę ponosi jeden z małżonków, żaden z nich, tudzież oboje.

Kiedy najczęściej przeprowadza się rozwód z orzeczeniem o winie?
Kto pokrywa koszty rozwodu z orzeczeniem o winie?
Jak przebiega rozwód z orzeczeniem o winie?
Jak wygląda podział majątku w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie?

Kiedy najczęściej przeprowadza się rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód tego typu jest przeprowadzany w przypadkach, gdy chodź jeden z małżonków dopuszcza się złamania zasad i obowiązków wynikających z małżeństwa, które wynikają z obowiązującego prawa, a także zasad współżycia społecznego. Może ono nastąpić tak naprawdę z wielu przyczyn, które dzielimy na 3 kategorie, czyli na te związane ze sferą uczuć (zdrada, porzucenie), związane ze sferą fizyczną (przemoc, molestowanie), czy ze sferą gospodarczą (stały brak pracy, odmowa wnoszenia wkładu finansowego niezbędnego do życia rodziny).

Jak przebiega rozwód z orzeczeniem o winie?

Wszystko zaczyna się po złożeniu pozwu rozwodowego przez jednego z małżonków. Następnie odbywa się rozprawy (zwykle nie kończy się na zaledwie jednej), podczas których sąd bada sprawę w oparciu o przedstawione mu dowody. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego ustala on, który z małżonków ponosi odpowiedzialność za rozpad małżeństwa, po czym na koniec wydaję swoją decyzję.

Kto pokrywa koszty rozwodu z orzeczeniem o winie?

W przypadku rozwodów z orzeczeniem o winie całkowite koszty procesu pokrywa tylko i wyłącznie osoba winna rozpadowi małżeństwa.

Jak wygląda podział majątku w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie?

W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie większą korzyść w przypadku podziału majątku ma osoba, która wygrała rozprawę. Zatem osoba obciążona winą będzie miała mniej praw podczas tego procesu, bowiem będzie stroną mniej uprzywilejowaną od byłego małżonka. Ma to służyć jako pewnego rodzaju rekompensata dla pokrzywdzonego za poniesione przez niego straty na wielu podłożach.

Wady i zalety rozwodu z orzeczeniem o winie

Może zacznijmy od zalet. Przede wszystkim osoba pokrzywdzona, która wygrała rozprawę będzie o wiele bardziej uprzywilejowana podczas podziału majątku. Ponadto będzie mogła ona otrzymać specjalne alimenty od byłego małżonka. Niestety są także pewne wady. Należy do nich przede wszystkim konieczność angażowania wielu świadków i długi czas trwania procesu. Może to powodować różnego rodzaju dyskomfort psychiczny.

Data publikacji: 20/09/2022, Data aktualizacji: 02/11/2022

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium