Jakie dokumenty muszę złożyć, aby otrzymać 500 zł na dziecko? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: porady > Jakie dokumenty muszę złożyć, aby otrzymać 500 zł na dziecko?

Jakie dokumenty muszę złożyć, aby otrzymać 500 zł na dziecko?

Żeby uzyskać 500 zł na dziecko z programu Rodzina 500 plus trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Można to zrobić osobiście we właściwym naszemu miejscu zamieszkania Urzędzie Gminy, wysłać Pocztą Polską lub przez internet. Jeśli ubiegamy się o świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko, to do wniosku nie musimy już dołączać żadnych innych dokumentów. Inaczej będzie jednak w przypadku osób starających się o przyznanie 500 zł na pierwsze lub jedyne dziecko.

500 zł na dziecko dokumenty

500 zł na dziecko dokumenty – jeśli chcesz otrzymać pieniądze na pierwsze dziecko, przygotuj dodatkowe zaświadczenia

Jeśli ubiegamy się o wsparcie finansowe w ramach Programu 500 plus na drugie i każde kolejne dziecko, to „Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego” jest jedynym dokumentem, jaki będziemy musieli złożyć. W tym przypadku nie bierze się bowiem pod uwagę kryterium dochodowego. Jeśli jednak staramy się o uzyskanie 500 plus na pierwsze dziecko (lub jedyne), to kryterium dochodowe będzie już obowiązywać. W zależności od indywidualnej sytuacji rodziny do wniosku należy wtedy dołączyć:

  • oświadczenia wnioskodawcy dokumentujące wysokość dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dotyczące członków rodziny osiągających takie dochody,
  • zaświadczenia z urzędu skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa, dotyczące członków rodziny osiągających takie dochody,
  • oświadczenia wnioskodawcy o przeciętnej wielkości o gospodarstwa rolnego, dotyczące członków rodziny posiadających gospodarstwo rolne,
  • inne dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.

UWAGA! Od 1 sierpnia 2017 r., odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny składa (czyli wypełnia i podpisuje) osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

Wysyłając wniosek drogą internetową, mamy oczywiście możliwość załączenia załączników, np. w formie skanów czy zdjęć każdego dodatkowego dokumentu.

W zależności od indywidualnej sytuacji rodziny, organ przyznający świadczenie 500 plus może domagać się również dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku (w tym np. wyroki i orzeczenia sądu rodzinnego w sprawie o przysposobienie dziecka, zaświadczenia potwierdzające wiek dziecka itp.).

Warto przeczytać: Rodzina 500 plus – wszystko, co warto wiedzieć o programie 

500 zł na dziecko dokumenty – kto może być wnioskodawcą?

Z wnioskiem o przyznanie 500 zł na dziecko może wystąpić matka, ojciec oraz prawny lub faktyczny opiekun dziecka. Przy czym opiekunem faktycznym jest osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Fakt ten powinien być jednak potwierdzony dokumentem, który udowadnia, że osoba ta złożyła do sądu opiekuńczego wniosek o usposobienie dziecka. Wnioskodawcą może być też rodzic samotnie wychowujący dziecko, pod warunkiem, że ma zasądzone alimenty od drugiego rodzica.

Przeczytaj również: Urlop, zwolnienie lekarskie i inne świadczenia – jakie są prawa ojca dziecka? 

500 zł na dziecko dokumenty – skąd można je pobrać?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego znajdziemy na stronie: https://www.mpips.gov.pl/. Można go też wypełnić i wysłać drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Oceń
Podoba Ci się artykuł? Podziel się

Data publikacji: 27/05/2018, Data aktualizacji: 10/05/2021

Wpisany w:: porady, Prawo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium