Rodzina 500 plus – wszystko, co warto wiedzieć o programie. Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: porady > Rodzina 500 plus – wszystko, co warto wiedzieć o programie

Rodzina 500 plus – wszystko, co warto wiedzieć o programie

Jesteś ojcem lub niedługo nim się staniesz? W takim razie zapewne interesują Cię kwestie związane z uzyskaniem pomocy finansowej na wychowanie dziecka. Jednym z podstawowych programów państwowych jest realizowany od 1 kwietnia 2016 roku program Rodzina 500 plus. Jakich świadczeń udziela ten program i jakie kryteria trzeba spełniać, aby z niego skorzystać?

Rodzina 500 plus

Rodzina 500 plus – czyli 500 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko

Program Rodzina 500 plus ma na celu systemowe wsparcie polskich rodzin. Pomoc finansową otrzymują rodzice i opiekunowie dzieci, które nie osiągnęły jeszcze 18. roku życia. Każda rodzina, która ma posiada co najmniej dwoje dzieci, otrzymuje 500 zł na drugie i każde następne dziecko. W tym przypadku nie brane jest pod uwagę kryterium dochodowe. W sytuacji, gdy dochód rodziny nie przekracza 800 zł netto na osobę, rodzice mogą się starać o 500 plus na pierwsze dziecko (w tym jedyne). Z kolei, gdy dziecko jest niepełnosprawne dochód ten nie może przekraczać 1200 zł netto.
Warto dodać, że zapomoga w wysokości 500 zł, którą rodzice otrzymują na dziecko nie podlega opodatkowaniu i nie wlicza się do dochodu rodziny. Jest to informacja bardzo ważna dla tych rodzin, które pobierają również inne świadczenia. Nie ma bowiem ryzyka, że któreś z nich zostanie zawieszone.

To może Cię zaciekawić: Czy wynik prywatnego testu na ojcostwo może być wykorzystany w sądzie?

Rodzina 500 plus – komu przysługuje to świadczenie?

W przypadku programu Rodzina 500 plus nie ma znaczenia stan cywilny rodziców. O 500 zł na dziecko mogą ubiegać się rodzice będący w związku małżeńskim, jak i ci żyjący w związkach nieformalnych. Jeśli rodzice są rozwiedzeni, wsparcie finansowe otrzyma ten rodzic, który sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem. Musi mieć jednak zasądzone alimenty od drugiego lub być w trakcie ich ustalania (chyba, że drugi rodzic nie żyje). Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem równo po połowie, świadczenie również zostanie podzielone na pół pomiędzy matkę i ojca.
Zapomogę w wysokości 500 zł na dziecko mogą otrzymać również rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka.

Zobacz też: Test DNA na ojcostwo – poznaj 6 najważniejszych faktów o badaniu

Rodzina 500 plus – gdzie, jak i kiedy złożyć wniosek?

Świadczenie Rodzina 500 plus przyznawane jest na okres od 1 października do 30 września następnego roku. Aby nie spowodować przerwy w wypłatach, wnioski o zapomogę można już jednak składać od 1 sierpnia (od 1 lipca drogą internetową). Dokumenty należy złożyć w gminie, w której mieszkamy, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub internetowo.
Rodzic, który ubiega się o świadczenie w ramach programu Rodzina 500 plus na drugie i każde kolejne dziecko poza wypełnionym wnioskiem, nie musi dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów. Są one konieczne w przypadku konieczności udokumentowania dochodu niższego niż 800/1200 zł na członka rodziny oraz zasądzonych alimentów.

Oceń
Podoba Ci się artykuł? Podziel się

Data publikacji: 11/05/2018, Data aktualizacji: 10/05/2021

Wpisany w:: porady

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium