Z czym wiąże się uznanie ojcostwa przed porodem? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Z czym wiąże się uznanie ojcostwa przed porodem?

Z czym wiąże się uznanie ojcostwa przed porodem?

Uznanie ojcostwa przed porodem jest bardzo często wykonywaną procedurą, która daje wiele korzyści w przypadku, kiedy rodzice nienarodzonego dziecka nie pozostają w związku małżeńskim. Jakie korzyści wiążą się z uznaniem ojcostwa ? Jak wygląda badanie ? Co z dziedziczeniem ? Na kim spoczywa obowiązek zapłaty za badania ?

Jakie korzyścią wiążą się z uznaniem ojcostwa przed porodem?
Uznanie ojcostwa przed porodem – jak wygląda badanie?
Uznanie ojcostwa przed porodem – co z dziedziczeniem?
Uznanie ojcostwa przed porodem – na kim spoczywa obowiązek zapłaty za badania?

Jakie korzyści wiążą się z uznaniem ojcostwa przed porodem?

Istnieje wiele korzyści, ale najważniejszą z nich jest potencjalny spokój przyszłej mamy. Po uznaniu ojcostwa może być ona pewna, że w przypadku jej zgonu podczas porodu lub ciężkiej choroby, dziecko będzie miało prawnie ustanowioną opiekę ojca. Dopełnienie tej formalności przed porodem daje nam sposób na zaoszczędzenie czasu po porodzie, kiedy pracy przy noworodku jest sporo. Poza tym, dziecko będzie od razu nosiło nazwisko ojca.

Uznanie ojcostwa przed porodem – jak wygląda badanie?

Jeżeli mężczyzna nie ma pewności, czy jest biologicznym ojcem dziecka, a chce uznać swoje ojcostwo jeszcze przed porodem, możliwe jest przeprowadzenie badań DNA. Współczesna genetyka pozwala na ustalenie ojcostwa już od 8 tygodnia ciąży. Od domniemanego ojca pobierany jest wymaz z wewnętrznej strony policzka, a od mamy próbka krwi. Materiał genetyczny jest przekazywany do laboratorium, które po przeprowadzeniu badań na ojcostwo wydaje opinię, w której potwierdza lub też zaprzecza domniemanemu ojcostwu.

Uznanie ojcostwa przed porodem – co z dziedziczeniem?

Kwestia dziedziczenia w przypadku uznania ojcostwa przed porodem nie odbiega od standardowej procedury dziedziczenia. W polskim prawie dokonuje się wielu interpretacji pojęcia “dziecko” i dla niektórych sędziów dziecko istnieje od momentu poczęcia, dla innych zaś od momentu porodu. Warto wziąć to pod uwagę w momencie konieczności uniknięcia dziedziczenia masy spadkowej o ujemnej wartości.

Uznanie ojcostwa przed porodem – na kim spoczywa obowiązek opłaty za badania ?

Obowiązek opłaty za testy na ojcostwo spoczywa na osobie, która te badania zleciła. Umowę z podmiotem przeprowadzającym badania DNA mogą jednak zawrzeć 2 osoby – wtedy koszty dzielone są po po połowie.

Data publikacji: 28/07/2022, Data aktualizacji: 12/08/2022

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium