Jak uzasadnić wniosek o obniżenie alimentów? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: alimenty > Jak uzasadnić wniosek o obniżenie alimentów?

Jak uzasadnić wniosek o obniżenie alimentów?

Kwestię alimentów reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy ⚖. Zgodnie z nim rodzic zobowiązany jest do płacenia świadczenia alimentacyjnego na rzecz swojego dziecka dopóki dziecko się uczy i/lub nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Złożenie wniosku o obniżenie alimentów jest możliwe w momencie, gdy rodzic dziecka nie ma możliwości realizowania obowiązku alimentacyjnego w dotychczas ustalonej formie. Przeczytaj, jakie okoliczności muszą wystąpić, aby móc złożyć wniosek o obniżenie alimentów.

jak uzasadnić wniosek o obniżenie alimentów, wniosek o obniżenie alimentów

Tego dowiesz się z artykułu:

Co można zrobić przed złożeniem wniosku o obniżenie alimentów?

Jak uzasadnić wniosek o obniżenie alimentów – najczęstsze argumenty

Wniosek o obniżenie alimentów – decyzja sądu

Co można zrobić przed złożeniem wniosku o obniżenie alimentów?

Niejednokrotnie zdarza się, że ojcowie płacący alimenty na dane dziecko zmagają się z wątpliwościami, czy to oni są biologicznymi ojcami. Mimo tego często decydują się na pełnienie obowiązku alimentacyjnego.

Mając na uwadze sytuację życiową, która skłania nas do sięgnięcia po rozwiązanie, jakim jest złożenie wniosku o obniżenie alimentów, warto rozważyć wykonanie testu na ojcostwo 🧬. Badanie ojcostwa niewielkim kosztem raz na zawsze pozwoli potwierdzić bądź wykluczyć ojcostwo 🚫.

Dzięki temu można uniknąć wielu niepotrzebnych kosztów – w przypadku wykluczenia ojcostwa znosi się obowiązek alimentacyjny. W takiej sytuacji jest to doskonałe rozwiązanie✅.

Jak uzasadnić wniosek o obniżenie alimentów? Najczęstsze argumenty

Przede wszystkim wniosek o obniżenie alimentów powinien zawierać oznaczenie stron. Chodzi tutaj o dane osoby składającej wniosek i osoby pozwanej (w przypadku spraw o alimenty jest nią drugi rodzic). Dodatkowo należy dołączyć odpis wyroku sądu 📄, w którym znajdują się informacje nt. dotychczas zasądzonej kwoty alimentów.

Jak uzasadnić wniosek o obniżenie alimentów? Wśród najczęstszych argumentów wymienia się:

  • problemy zdrowotne, ciężkie choroby;
  • wyraźna poprawa sytuacji finansowej dziecka
  • fakt narodzin kolejnego dziecka (osobie, która objęta jest obowiązkiem alimentacyjnym);
  • utrata możliwości wykonywania pracy zarobkowej – np. w wyniku wypadku
  • utrata pracy, obniżenie zarobków lub przedłużające się bezrobocie

Wniosek o obniżenie alimentów powinien być uzupełniony o dowody potwierdzające wyżej wymienione okoliczności 🔎. Aby sąd uwzględnił wniosek i wziął pod uwagę nowe okoliczności, zaistniałe zmiany muszą być istotne i trwałe.

Wniosek o obniżenie alimentów – decyzja sądu

Z wnioskiem o obniżenie alimentów należy udać się do Sądu Rejonowego, według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów. Opłata za wniesienie pozwu o obniżenie alimentów wynosi 5% wartości przedmiotu sporu (z zastrzeżeniem, że nie może być niższa niż 30zł, ani wyższa niż 100 tys. zł) 💰.

Ostatecznie po rozpoznaniu pozwu sąd obniża alimenty, jeśli uzna, że istnieją ku temu uzasadnione podstawy ✅. W przeciwnym razie sąd odrzuca pozew i utrzymuje obowiązek alimentacyjny w dotychczasowej formie.


To może Cię zainteresować: Jak zrobić domowy test na ojcostwo?

Oceń
Podoba Ci się artykuł? Podziel się

Data publikacji: 16/11/2021, Data aktualizacji: 29/11/2021

Wpisany w:: alimenty, Prawo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium