Ustalenie ojcostwa przez sąd – jak to wygląda w praktyce Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Ustalenie ojcostwa przez sąd – jak to wygląda w praktyce

Ustalenie ojcostwa przez sąd – jak to wygląda w praktyce

Nieścisłości prawne, a także chaos sprzecznych informacji dotyczących kwestii ustalenia ojcostwa sprawia, że ten temat wciąż budzi wiele wątpliwości. W tym artykule postaramy się rozwiać niektóre z nich.

Jak wygląda sądowe ustalenie ojcostwa dziecka?
Kto jest upoważniony do wystąpienia z powództwem o sądowe ustalenie ojcostwa?
Do którego sądu trzeba wnieść powództwo o sądowe ustalenie ojcostwa?
Jak wygląda sądowe postępowanie o ustalenie ojcostwa?

Jak wygląda sądowe ustalenie ojcostwa dziecka?

W uzasadnionych wypadkach sąd może zlecić wykonanie testu na ojcostwo, jednak nawet bez sądowego skierowania można takie badania wykonać prywatnie. Badanie opiera się na wykorzystaniu materiału genetycznego DNA pobranego od konkretnych osób i dokonaniu porównania. Sądowe ustalenie ojcostwa wymaga przestrzegania ściśle określonych procedur. Przede wszystkim konieczne jest pobranie materiału genetycznego od obojga rodziców. Pobranie materiału musi odbyć się w określonej placówce medycznej, o wyznaczonym terminie i za potwierdzeniem tożsamości osób biorących udział w badaniu DNA.

Kto jest upoważniony do wystąpienia z powództwem o sądowe ustalenie ojcostwa?

O sądowe ustalenie ojcostwa może wystąpić dziecko, a zanim osiągnie pełnoletność również jego matka, a także domniemany ojciec. Powództwo o ustalenie ojcostwa może wnieść pełnomocnik dziecka, a także prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka.

Do którego sądu trzeba wnieść powództwo o sądowe ustalenie ojcostwa?

Powództwo należy złożyć do Wydziału Rodzinnego w Sadzie Rejonowym, właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego. W wyjątkowych przypadkach do Sądu Rejonowego w miejscu zamieszkania powoda. Wniosek powinien zawierać dane domniemanego ojca, a także dowody, na przykład w postaci zeznań świadków, wyników badań antropologicznych czy badań DNA wykonanych prywatnie.

Jak wygląda sądowe postępowanie o ustalenie ojcostwa?

Sądowe postępowanie odbywa się według ściśle określonych procedur. Rozpoczyna je przesłuchanie stron oraz świadków w celu potwierdzenia lub wykluczenia zażyłości między stronami. Najważniejsze jednak jest zlecenie wykonania testów genetycznych. Następnie biegły sądowy wyznacza osobę odpowiedzialną za pobranie próbek materiału genetycznego. Odbywa się ono w obecności dwóch bezstronnych świadków, sporządzany jest też protokół.

Data publikacji: 27/11/2021, Data aktualizacji: 09/12/2021

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium