Sądowy proces o ustalenie ojcostwa. Jak wygląda? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Sądowy proces o ustalenie ojcostwa. Jak wygląda?

Sądowy proces o ustalenie ojcostwa. Jak wygląda?

Sądowe ustalenie ojcostwa a nazwisko dziecka, Sądowe ustalenie ojcostwa a władza rodzicielska, Sądowe ustalenie ojcostwa przed urodzeniem dziecka, Sądowe ustalenie ojcostwa po śmierci ojca

W sytuacji, gdy nie zachodzi podejrzenie, iż ojcem dziecka jest mąż kobiety, lub gdy domniemanie ojcostwa męża zostało obalone, istnieje potrzeba ustalenia ojcostwa na drodze postępowania sądowego. Na drogę prawną wystąpić może matka dziecka, mężczyzna podejrzewający, że jest ojcem, lub samo dziecko (chyba że ukończyło 18 lat, wówczas o sądowe ustalenie ojcostwa wnosi tylko ono samo).

Sądowe ustalenie ojcostwa a nazwisko dziecka
Sądowe ustalenie ojcostwa a władza rodzicielska
Sądowe ustalenie ojcostwa przed urodzeniem dziecka
Sądowe ustalenie ojcostwa po śmierci ojca

Sądowe ustalenie ojcostwa a nazwisko dziecka

W normalnych okolicznościach nazwisko dziecka jest wpisywane do aktu urodzenia zgodnie z wolą rodziców i oświadczeniem, jakie złożyli w chwili zawarcia związku małżeńskiego. Natomiast w sytuacji, gdy staramy się o sądowe ustalenie ojcostwa, to sąd w wyroku ustalającym to ojcostwo nadaje dziecku nazwisko. W pierwszej kolejności brana jest jednak zawsze pod uwagę zgodna wola rodziców, jednak jeżeli zgodności nie ma, nazwisko powstaje poprzez dołączenie nazwiska ojca do nazwiska matki. W przypadku, gdy dziecko ukończyło już 13 lat, potrzebna jest także i jego zgoda.

Sądowe ustalenie ojcostwa a władza rodzicielska

Zgodnie z przepisami kro kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej rozstrzyga sąd podczas sprawy o sądowe ustalenie ojcostwa. Od roku 2009 prawomocny wyrok w takiej sprawie oznacza, że ojciec nabywa władzę rodzicielską z mocą prawa. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nie posiada on pełnej zdolności do czynności prawnych, lub gdy sądowi znane są okoliczności, przez które ojciec może być władzy rodzicielskiej pozbawiony, lub może mu ona zostać ograniczona. Warto też wiedzieć, iż zgodnie z prawem, sędzia może ingerować w tym procesie również we władzę rodzicielską matki.

Sądowe ustalenie ojcostwa przed urodzeniem dziecka

W świetle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie ma możliwości wytoczenia sprawy o sądowe ustalenie ojcostwa przed narodzeniem dziecka. Badania na ojcostwo można jednak wykonać już od 8 tygodnia ciąży, co oznacza możliwość uznania dziecka przez ojca bez konieczności wchodzenia na drogę prawną po porodzie.

Sądowe ustalenie ojcostwa po śmierci ojca

Po śmierci domniemanego ojca, w celu sądowego ustalenia ojcostwa, konieczne są badania genetyczne. Można je wykonać na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest badanie tzw. mikrośladów, czyli materiału genetycznego, jaki odnaleźć możemy po zmarłym (włosy, paznokcie, jego szczoteczka do zębów, maszynka do golenia, etc.), Drugi i trzeci sposób to porównywanie materiału pobranego od dziecka z próbkami od członków rodziny denata. W wypadku chłopców sprawdza się, czy chromosom Y jest u niego taki sam, jak u spokrewnionych ze zmarłym mężczyzn (dziadek, ojciec, brat). W przypadku zaś dziewczynek dokonuje się tzw. analizy statystycznej, porównując próbki dziecka i osób spokrewnionych z mężczyzną podejrzewanym o bycie ojcem (niezależnie od płci tych osób).

Data publikacji: 27/10/2020, Data aktualizacji: 08/02/2021

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium