Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Sądowe ustalenie ojcostwa – kto może złożyć pozew, kto pokrywa koszty?

Sądowe ustalenie ojcostwa – kto może złożyć pozew, kto pokrywa koszty?

Sądowe ustalenie ojcostwa to jeden ze sposobów potwierdzenia lub zaprzeczenia pokrewieństwa między dzieckiem a jego domniemanym ojcem. Wokół tematu pojawia się wiele pytań, zwłaszcza o to, kto pokrywa koszty sądowego ustalenia ojcostwa i kto może pozew o takie badania złożyć. Poniższy artykuł odpowiada na te pytania.

Sądowe ustalenie ojcostwa – kto płaci za badanie DNA zlecone przez sąd?
Sądowe ustalenie ojcostwa – kto sporządza pozew?
Sądowe ustalenie ojcostwa – kto ponosi koszty sprawy?
Sądowe ustalenie ojcostwa – jak sąd ustala ojcostwo?

Sądowe ustalenie ojcostwa – kto płaci za badanie DNA zlecone przez sąd?

Ustalenie ojcostwa nie należy do podstawowej opieki medycznej, więc i nie jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  W przypadku sądowego ustalenia ojcostwa, za badania DNA płaci osoba, która wniosła o nie pozew lub osoba, która przegrała sprawę. Sąd może pokryć koszty badania, jeśli test został zlecony przez sąd, a sytuacja finansowa klienta nie pozwala mu na opłacanie testu lub wtedy, gdy dziecko przebywa w ośrodku opiekuńczym.

Sądowe ustalenie ojcostwa – kto sporządza pozew?

Pozew o sądowe ustalenie ojcostwa należy złożyć w odpowiednim sądzie rejonowym. O badania DNA może wystąpić:

  • Domniemany ojciec dziecka – mężczyzna, który podejrzewa, że jest biologicznym ojcem.
  • Matka – najczęściej w sytuacji, gdy mężczyzna uważany przez nią za ojca dziecka uchyla się od obowiązków.
  • Dziecko – może złożyć pozew samodzielnie, jeśli jest pełnoletnie lub za pośrednictwem prawnego opiekuna, jeśli jest niepełnoletnie.
  • Prokurator – może złożyć pozew o sądowe ustalenie ojcostwa, gdy uzna, że jest to konieczne.

Sprawa o ustalenie ojcostwa nie może toczyć się, gdy dziecko w świetle prawa ma ojca. W takiej sytuacji najpierw należy wystąpić o zaprzeczenie ojcostwa.

Sądowe ustalenie ojcostwa – kto ponosi koszty sprawy?

Koszty sprawy ponosi osoba, która złożyła pozew o sądowe ustalenie ojcostwa, jeśli sprawę przegra lub sąd uzna postępowanie za bezzasadne.

Sądowe ustalenie ojcostwa – jak sąd ustala ojcostwo?

Sąd kieruje strony na badania DNA, czyli test na ojcostwo. Test polega na zbadaniu prawdopodobieństwa pokrewieństwa między osobami, od których pobrano próbki. Badania DNA potwierdzają biologiczne ojcostwo w 99% lub wykluczają w 100%.

Data publikacji: 17/03/2022, Data aktualizacji: 19/04/2022

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium