Rozwód z orzekaniem o winie – co daje i jak się do niego przygotować? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Rozwód z orzekaniem o winie – co daje i jak się do niego przygotować?

Rozwód z orzekaniem o winie – co daje i jak się do niego przygotować?

Rozwód z orzeczeniem o winie może być przeprowadzony gdy winę za rozpad małżeństwa ponosi jeden z małżonków lub gdy winne są obie strony. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd ustala, który z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego. 

Rozwód z orzeczeniem o winie – kto otrzymuje opiekę nad dziećmi ?
Co może być argumentem do rozwodu z orzeczeniem o winie?
Jak przygotować się do rozwodu z orzeczeniem o winie?
Czy warto brać rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie – kto otrzymuje opiekę nad dziećmi?

Orzeczenie sądu o winie któregoś z małżonków dotyczy jedynie relacji pomiędzy nimi i nie ma bezpośredniego wpływu na sprawowanie opieki nad dziećmi. Nie wpływa ono również na ograniczenie kontaktów z dziećmi. Wyjątkiem są sytuacje gdy powodem rozstania jest przemoc, uzależnienia czy porzucenie rodziny. Sąd każdą sprawę rozpatruje indywidualnie, a wydając postanowienie o sprawowaniu opieki, zawsze kieruje się dobrem dziecka. Obecnie coraz częściej władza rodzicielska jest przyznawana obojgu rodzicom.

Co może być argumentem do rozwodu z orzeczeniem o winie?

Najczęstszą przyczyną rozwodu z orzeczeniem o winie jest niewierność małżeńska, która w według prawa jest zachowaniem sprzecznym z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Podstawą do rozwiązania małżeństwa są nałogi i uzależnienia. Kolejnym argumentem może być porzucenie współmałżonka i trwałe opuszczenie wspólnego domu, oziębłość emocjonalna i odmowa współżycia przez jednego ze współmałżonków.

Jak przygotować się do rozwodu z orzeczeniem o winie?

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie i związana z nim procedura to skomplikowany i czasochłonny proces. Warto dobrze się do niego przygotować a czasem skorzystać z fachowej pomocy adwokata, specjalizującego się w prawie rozwodowym. Bardzo ważne jest ustalenie przyczyny rozpadu małżeństwa i zgromadzenie wiarygodnych dowodów potwierdzających winę współmałżonka. Dowodami winy mogą być zeznania świadków, wiadomości sms, wiadomości mailowe, zdjęcia i nagrania, pozyskane zgodnie z prawem.

Czy warto brać rozwód z orzeczeniem o winie?

Przed podjęciem decyzji o wniesienie rozwodu z orzeczeniem o winie warto przeanalizować wszystkie plusy i minusy oraz  zastanowić się nad konsekwencjami, które dotkną całą rodzinę. Trzeba przygotować się na długotrwałe postępowanie, posiadać odpowiednie dowody, potwierdzające winę małżonka i być gotowym na omawianie szczegółów z życia osobistego.

Data publikacji: 28/07/2022, Data aktualizacji: 12/08/2022

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium