Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - 12 tysięcy na dziecko Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Prawo > Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – 12 tysięcy na dziecko

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – 12 tysięcy na dziecko

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) to jedno z rozwiązań w obszarze wsparcia rodziny rządowego programu Nowy Ład. Świadczenie to przeznaczone jest na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku 12-35 miesięcy w maksymalnej wysokości 12 tys. zł. Kto kwalifikuje się do otrzymania świadczenia? Jak złożyć wniosek? Podpowiadamy poniżej.

rodzinny kapitał opiekuńczy, 12 tysięcy na dziecko

Tego dowiesz się z artykułu:

Rodzinny kapitał opiekuńczy – czym jest?

Nowy Ład – 12 tysięcy na dziecko – jaka jest wysokość wypłaty?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – komu przysługuje?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – kiedy nie przysługuje?

Jak złożyć wniosek o 12 tysięcy na dziecko w Nowym Ładzie?

Rodzinny kapitał opiekuńczy – czym jest?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy od stycznia 2022r. jest nowym elementem finansowego wsparcia 💵 rodzin w wychowywaniu dzieci. Pomoc przeznaczona jest dla rodziców dzieci 👶 w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. RKO przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dlatego też wniosek o świadczenie składa się drogą elektroniczną do ZUS. Środki wypłacane są tylko na konto bankowe [1].

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje bez względu na uzyskany dochód przez rodzinę oraz jest świadczeniem nieopodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. ⚠ Przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie [2].

Nowy Ład – 12 tysięcy na dziecko – jaka jest wysokość wypłaty?

W ramach Nowego Ładu 12 tys. na dziecko może być wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł miesięcznie przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok. O formie otrzymywanego świadczenia decyduje rodzic. Istnieje możliwość złożenia dyspozycji o zmianie wysokości wypłaty raz w ciągu całego okresu [2].

ℹ Kapitał wypłacany jest na wskazany przez beneficjenta we wniosku numer rachunku płatniczego w Polsce lub na rachunek bankowy w państwie członkowskim UE/EFTA, jeśli osoba składająca wniosek tam mieszka [1].

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – komu przysługuje?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne w rodzinie, gdy beneficjentem jest matka dziecka 👩‍🦰, ojciec dziecka 🧑‍🦰 lub beneficjent przyjął dziecko na wychowanie oraz wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia. Wymagane jest, by dziecko mieszkało 🏠 z beneficjentem i było przez niego utrzymywane [1].

W przypadku, gdy zgodnie z orzeczeniem sądu, beneficjent sprawuje opiekę naprzemienną z drugim rodzicem w porównywalnych i powtarzających się okresach, świadczenie może otrzymać zarówno beneficjent, jak i drugi rodzic, ale w wysokości połowy kwoty ➗ za dany miesiąc, tzn. 250 zł lub 500 zł [1].

Ze względu na to, że Rodzinny Kapitał Opiekuńczy Nowego Ładu przeznaczony jest na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, we wniosku należy wskazać 💢 również pierwsze dziecko (najstarsze) [2].

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – kiedy nie przysługuje?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy nie przysługuje w sytuacji, gdy dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej, rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub za granicą przysługuje na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do kapitału (nie obejmuje to jednak świadczeń z państw członkowskich UE 🇪🇺/EFTA i z Wielkiej Brytanii 🇬🇧) [2].

Jak złożyć wniosek o 12 tysięcy na dziecko w Nowym Ładzie?

Aby otrzymać 12 tys. na dziecko w Nowym Ładzie, należy złożyć wniosek 📄 do ZUS: RKO – R (gdy beneficjent jest rodzicem dziecka) lub RKO – O (gdy beneficjent wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka) [1].

Wniosek o otrzymanie świadczenia RKO może być złożony tylko elektronicznie 📨. Należy wybrać jedną z możliwości: Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia, bank [1].

Załączniki do wniosku również składa się elektronicznie 📧. W zależności od sytuacji są to:

  • zaświadczenie sądu opiekuńczego 👨‍⚖ lub ośrodka adopcyjnego (o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka);
  • oświadczenie o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie dziecka (w stosunku, do którego beneficjent wystąpił do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w celu jego przysposobienia);
  • decyzja lub zaświadczenie dyrektora szkoły publicznej 🏫 o odroczeniu obowiązku szkolnego (gdy dziecko od 7 do 10 r.ż. ma odroczony obowiązek szkolny);
  • orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej, jeśli taka obowiązuje;
  • dokument 📃, który potwierdza charakter pobytu cudzoziemca w Polsce (jest to np. karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, karta stałego pobytu – nie dotyczy obywateli UE/EFTA) [1].

Źródła:

  1. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250
  2. https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/8324375,rodzinny-kapital-opiekunczy-rko-w-2022-r-jaka-wysokosc-wyplaty.html

To może Cię zainteresować: Do kiedy zasiłek opiekuńczy na dziecko?

Oceń
Podoba Ci się artykuł? Podziel się

Data publikacji: 07/02/2022

Wpisany w:: Prawo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium