Procedura sądowego ustalenia ojcostwa Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Procedura sądowego ustalenia ojcostwa

Procedura sądowego ustalenia ojcostwa

W polskim prawie przewidziane są przypadki sądowego ustalenia ojcostwa. Z pozwem do Sądu może wystąpić zarówno matka dziecka, prokurator czy domniemany ojciec. Ustalenie ojcostwa na drodze postępowania sądowego ma na celu stwierdzenie lub wykluczenia ojcostwa. 

Sądowe ustalenie ojcostwa – jak przebiega?
Ile zapłacimy za sądowe ustalenie ojcostwa?
Sądowe ustalenie ojcostwa – w jakich okolicznościach najczęściej wykonuje się badanie?
Kto może żądać sądowego ustalenia ojcostwa?

Sądowe ustalenie ojcostwa – jak przebiega?

Jeżeli matka dziecka nie wyraża zgody na złożenia oświadczenia, że mężczyzna jest ojcem dziecka może on wystąpić do Sądu z pozwem i podczas rozprawy udowodnić, że to on jest ojcem dziecka. Analogiczna sytuacja dotyczy matki dziecka, która w formie pisemnej – pozwu może wystąpić do Sądu o ustalenie ojcostwa. Ma to miejsce zazwyczaj wówczas, gdy ojciec dziecka go nie uznaje. W toku postępowania sądowego należy wykazać wszystkie okoliczności przemawiające i stanowiące dowody o ojcostwie.

Ile zapłacimy za sądowe ustalenie ojcostwa?

Co do zasady postępowanie przed Sądem jest płatne. W przypadku osoby wnoszącej pozew o sądowe ustalenie ojcostwa strona wnosząca pozew nie ponosi kosztów sądowych. Strona ta także zwolniona jest z opłaty kosztów DNA. Natomiast prywatny test na ojcostwo, w 100% pokrywa zleceniodawca, i w tym przypadku jest obojętne czy wykonuje go matka dziecka czy domniemany ojciec. Czasami dochodzi do sytuacji, że prywatne badanie o ustalenie ojcostwa pokrywają strony zainteresowane w częściach równych.

Sądowe ustalenie ojcostwa – w jakich okolicznościach najczęściej wykonuje się badanie?

Gdy ojciec, nie chce uznać ojcostwa dziecka lub w przypadku gdy matka nie potwierdza ojcostwa mężczyzny na zarządzenie Sądu wykonywane są badania DNA. Są to najczęstsze okoliczności wykonywania badań na zlecenie Sądu.

Kto może żądać sądowego ustalenia ojcostwa?

Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać matka dziecka, ojciec dziecka lub prokurator. Powództwo ze strony matki i ojca w kwestii ustalenia ojcostwa jest ograniczone czasowo. Matka lub ojciec mogą wytoczyć powództwo do 18 roku życia dziecka. Uznanie ojcostwa skutkuje pełnią władzy rodzicielskiej, prawem do dziedziczenia oraz prawem do decyzji o nazwisku dziecka.

Data publikacji: 18/11/2022

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium