Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: porady > Procedura odebrania dziecka przez kuratora

Procedura odebrania dziecka przez kuratora

Zdarzają się sytuacje, w których rodzic zmuszony jest zwrócić się do sądu rodzinnego, w celu odebrania dziecka zatrzymanego przez osobę nieuprawnioną. Wynika to często z konfliktów, jakie powstają między rodzicami małoletnich dzieci podczas rozwodów czy separacji. W takich wypadkach może być wydana decyzja o rozpoczęciu procedury odebrania dziecka przez kuratora.

procedura odebrania dziecka przez kuratora, odebranie dziecka

Tego dowiesz się z artykułu:

Kiedy można ubiegać się o odebranie dziecka?

Jak ubiegać się o odebranie dziecka od osoby nieuprawnionej?

Kiedy rozpoczyna się procedura o odebranie dziecka przez kuratora?

Procedura odebrania dziecka przez kuratora – jaka jest rola kuratora?

Kiedy można ubiegać się o odebranie dziecka?

Kwestia odebrania dziecka 👶 jest często przedmiotem postępowania podczas rozprawy o rozwód, separację czy też sprawy dotyczącej zmiany wyroku sądowego na temat władzy rodzicielskiej [1].

Wielokrotnie mają miejsce sytuacje, kiedy jeden rodzic w podstępny sposób odbiera dziecko np. ze szkoły 🏫 i zatrzymuje je u siebie, a drugi rodzic zostaje pozbawiony kontaktu 🗣️ z nim. Co można zrobić, by odzyskać dziecko?

W takim wypadku, kiedy dziecko jest przetrzymywane przez osobę nieuprawnioną, to sądy i organy państwowe są zobligowane do udzielenia pomocy 🤝 rodzicom sprawującym władzę rodzicielską [2]. Wtedy też może być wszczęta procedura odebrania dziecka przez kuratora.

Za osobę nieuprawnioną według przepisów uznaje się osobę trzecią, dalszą rodzinę, ale także rodzica, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub którego prawo do wykonywania władzy zostało zawieszone bądź ograniczone do tego stopnia, że nie może sprawować pieczy nad dzieckiem [2].

Jak ubiegać się o odebranie dziecka od osoby nieuprawnionej?

Postępowanie o odebranie dziecka rozpoczyna się tylko na wniosek osoby uprawnionej. Osobą uprawnioną jest każde z rodziców, któremu przysługuje władza rodzicielska lub też rodzic, któremu powierzono władzę rodzicielską, jednocześnie ograniczając władzę drugiemu rodzicowi [2].

Wniosek należy złożyć do sądu opiekuńczego miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy postępowanie, czyli dziecka [1].

Głównym kryterium, jakim kieruje się sąd przy rozpoznaniu spraw o odebranie dziecka, jest jego dobro. Dlatego w niektórych wypadkach, mimo że sąd decyduje o odebraniu dziecka, może zostać ono umieszczone w rodzinie zastępczej [1].

Kiedy rozpoczyna się procedura o odebranie dziecka przez kuratora?

Postanowienie sądu o odebraniu dziecka wydawane jest po przeprowadzeniu rozprawy. Zawarty jest w nim określony termin, w jakim dziecko powinno zostać wydane osobie uprawnionej. Orzeczenie sądu kończy pierwszą fazę, którą nazywa się fazą rozpoznawczą. Następna to faza wykonawcza i ma miejsce wtedy, gdy po wydaniu orzeczenia nie dochodzi do dobrowolnego wydania dziecka [1]. Następuje wtedy procedura odebrania dziecka przez kuratora.

Kurator przy czynnościach związanych z odebraniem dziecka może liczyć na pomoc policji lub zdecydować o zawiadomieniu prokuratora. Jednak przede wszystkim kurator powinien zachować szczególną ostrożność, by nie zostało naruszone dobro dziecka [1].

Procedura odebrania dziecka przez kuratora – jaka jest rola kuratora?

Procedura odebrania dziecka przez kuratora może być wszczęta w różnych przypadkach, gdyż zajmuje się on działaniami o charakterze diagnostycznym, profilaktycznym, kontrolnym, wychowawczo – resocjalizacyjnym. W życiu rodziny pojawia się po orzeczeniu sądu 👨‍⚖ m.in. wtedy, gdy rodzina zaczyna mieć poważne problemy, dotyczące relacji między małżonkami 👫, dziećmi lub rodzicami a dziećmi (np. gdy dochodzi do poważnych zaniedbań rodzicielskich, przemocy, uzależnień, konfliktów z prawem).

Do zadań kuratora należy również nadzorowanie spraw, które związane są z ograniczeniem władzy rodzicielskiej, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawach np. opiekuńczych dotyczących małoletnich, rozwodowych, separacyjnych. Bierze także udział w ustanowionych przez sąd kontaktach rodzinnych z małoletnimi dziećmi. Kiedy zachodzi konieczność, wdrażana jest procedura odebrania dziecka przez kuratora z rodziny lub spod opieki i przekazania go do pieczy zastępczej. Decyzje takie są ostatecznością, kiedy inne formy pomocy zostały wyczerpane i okazały się niewystarczające [3]. W takiej sytuacji pierwszym krokiem w drodze do odzyskania dziecka jest złożenie wniosku do Sądu Rodzinnego o przywrócenie władzy rodzicielskiej.

Procedura odebrania dziecka przez kuratora to coś, czego większość rodziców nie chciałoby doświadczyć, niezależnie od okoliczności. Dlatego warto zastanowić się nad sytuacją, w której się znaleźliśmy i zrobić wszystko, by nie narażać dziecka na jeszcze większy stres.

Źródła:

  1. https://www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo/wladza-rodzicielska/305280,Odebranie-dziecka-jak-i-kiedy.html
  2. https://pbkb-adwokaci.pl/odebranie-dziecka-zatrzymanego-przez-osobe-nieuprawniona/
  3. https://kobieta.onet.pl/dziecko/kurator-co-robi-kiedy-moze-zabrac-dziecko/mmxz594

To może Cię zainteresować: Jak sprawdzić czy dziecko jest moje?

1/5 - (2 głosów / głosy)
Podoba Ci się artykuł? Podziel się

Data publikacji: 02/02/2022, Data aktualizacji: 18/02/2022

Wpisany w:: porady, Prawo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium