Jak wyglądają mediacje przy rozwodzie? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Prawo > Jak wyglądają mediacje przy rozwodzie?

Jak wyglądają mediacje przy rozwodzie?

Gdy sąd dostrzega widoki na utrzymanie małżeństwa, często kieruje strony na mediacje rozwodowe – ich przedmiotem jest pojednanie małżonków 👩‍❤️‍👨. Najczęściej  jednak prowadzą do pokojowego ustalenia warunków rozstania się. Jak wyglądają mediacje przy rozwodzie?

jak wyglądają mediacje przy rozwodzie, mediacje przy rozwodzie, mediacje rozwodowe, mediacje przed rozwodem

Tego dowiesz się z artykułu:

✅ Mediacje przed rozwodem – kiedy się je przeprowadza?

✅ Jak wyglądają mediacje przy rozwodzie?

✅ Mediacje przy rozwodzie – jakie wynikają z nich korzyści?

Zgodnie z prawem (art. 436 Kodeksu postępowania cywilnego ⚖) sąd w sprawach o rozwód i separację, dąży do pojednania małżonków. Dlatego też podczas takich procesów ważną funkcję pełni mediacja.

Mediacje przed rozwodem – kiedy się je przeprowadza?

Mediacja rozwodowa (jedna z metod rozwiązywania sporu) ma na celu pomoc w wypracowaniu wspólnych porozumień między zwaśnionymi małżonkami przy wsparciu bezstronnego mediatora 🚹.

Mediatorem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych. Osoba taka musi mieć odpowiednie wykształcenie, wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji 🧑‍🎓. Jeśli małżonkowie sami nie wybiorą mediatora, wyznacza go sąd.

Sąd na mediacje może skierować strony, gdy istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa. Jeśli zaś małżonkowie nie widzą możliwości na jego odbudowanie, sąd może zalecić mediacje, by polubownie załatwić sporne kwestie, np. ustalenie zasad opieki nad dziećmi, ustalenie kwoty alimentów, rozstrzygnięcie spraw majątkowych.

Mediacje przed rozwodem, poza skierowaniem przez sąd, mogą być przeprowadzone na wniosek jednego lub obojga małżonków. Ich charakter jest dobrowolny – zawsze muszą wyrazić na nie zgodę obie strony. Ponadto mediacje cechują się poufnością, czyli zarówno mediator, strony, jak i osoby trzecie biorące w nich udział, są zobligowane do zachowania w tajemnicy okoliczności, o których dowiedziały się podczas ich trwania 🗣️.

Jak wyglądają mediacje przy rozwodzie?

W praktyce mediacje rozwodowe polegają na tym, że mediator na kilku spotkaniach rozmawia z małżonkami, którzy prezentują swoje stanowiska. Istnieje również możliwość indywidualnego spotkania z mediatorem przez każdą ze stron.

Mediacja ma doprowadzić do zawarcia ugody, w której małżonkowie uregulują kwestie sporne. Jeżeli uda się ją wypracować, zostaje przesłana do sądu. Sąd uwzględniając ugodę, wydaje wyrok.

Sąd odmówi zatwierdzenia ugody, jeżeli jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego, zawiera sprzeczności, ma niezrozumiały charakter, zmierza do obejścia prawa ❌.

Mediacje przed rozwodem to doskonała szansa na uratowanie związku. Jeśli jest to niemożliwe, pomogą „łagodniej” przejść proces rozwodowy.

Mediacje przy rozwodzie – jakie wynikają z nich korzyści?

Korzyści z mediacji przy rozwodzie to przede wszystkim przyspieszenie całego procesu i doprowadzenie do finału satysfakcjonującego obie strony. Mediacje ograniczają stres i nerwy małżonków, gdyż są wspierani we wzajemnej komunikacji i określaniu interesów przez postronnego profesjonalistę.

W sytuacjach, gdy widać, że małżeństwo da się uratować, rozmowy mogą doprowadzić nawet do wycofania pozwu rozwodowego 🫂.

 

Zobacz także: Ile kosztuje rozwód – na jakie koszty musisz się przygotować?

Oceń
Podoba Ci się artykuł? Podziel się

Data publikacji: 15/11/2021

Wpisany w:: Prawo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium