Jak ustalić ojcostwo w sądzie? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Jak ustalić ojcostwo w sądzie?

Jak ustalić ojcostwo w sądzie?

Kiedy się wykonuje sądowe ustalenie ojcostwa, Kto może złożyć wniosek o sądowe ustalenie ojcostwa, Jak wygląda sądowe ustalenie ojcostwa za pomocą testów DNA, Jaka jest cena sądowego ustalenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa na drodze sądowej to niezwykle delikatna sprawa, która wymaga nie tylko specjalistycznych badań DNA, ale również ogromnych zasobów emocjonalnych ze strony osób zaangażowanych w proces.

Kiedy się wykonuje sądowe ustalenie ojcostwa?
Kto może złożyć wniosek o sądowe ustalenie ojcostwa?
Jak wygląda sądowe ustalenie ojcostwa za pomocą testów DNA?
Jaka jest cena sądowego ustalenie ojcostwa?

Kiedy się wykonuje sądowe ustalenie ojcostwa?

Zasady ustalenia ojcostwa opisane są szczegółowo w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Na drodze sądowej przeprowadza się je zwykle w przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że mężczyzna jest ojcem dziecka lub wręcz przeciwnie – chciałby zaprzeczyć ojcostwu.

Kto może złożyć wniosek o sądowe ustalenie ojcostwa?

Pozew o ustalenie ojcostwa może wnieść ojciec. Pismo jest wtedy skierowane przeciwko dziecku i matce. Podobny pozew może również złożyć matka, jak i pełnoletnie dziecko przeciwko domniemanemu ojcu. W przypadku, gdy sprawa dotyczy konkretnego mężczyzny, a dziecko posiada już prawnego ojca, należy rozpocząć procedurę od zaprzeczenia ojcostwa poprzedniego (prawnego) ojca.

Jak wygląda sądowe ustalenie ojcostwa za pomocą testów DNA?

W badaniu na ojcostwo uczestniczą wszystkie strony zainteresowane, czyli matka, domniemany ojciec oraz dziecko. Od każdej z nich pobierane są próbki. Pobiera je osoba wyznaczona przez biegłego sądowego, a czynność odbywa się przy udziale dwóch bezstronnych świadków. Przebieg badania potwierdzony jest stosownym protokołem. W ramach zleconego testu DNA na ojcostwo zwykle pobiera się wymaz z wewnętrznej strony policzka, ponieważ jest to najlepiej dostępne miejsce, które znacznie ułatwia i przyspiesza cały proces. Następnie należy oczekiwać na wyniki analizy przeprowadzanej w laboratorium.

Jaka jest cena sądowego ustalenie ojcostwa?

Koszty badania na ojcostwo uzależnione są od wielu czynników. Na cenę wpływa między innymi: liczba osób objętych badaniem, rodzaj badania (na miejscu czy przesłanie do laboratorium próbki). Jeśli badanie wykonywane jest w punkcie laboratoryjnym z wymazów od dwóch osób cena testu na ojcostwo może wynosić około 500 zł, natomiast w przypadku testów wysyłkowych, zależnie od rodzaju próbek, koszt może się wahać od około 500 do nawet 1000 zł. W przypadku sądowego ustalenia ojcostwa, gdzie podczas testu na ojcostwo muszą zostać zachowane dodatkowe procedury, cena może wynieść około 1600 zł.

Data publikacji: 27/05/2020, Data aktualizacji: 22/06/2020

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium