Jak ustalić ojcostwo w rożnych sytuacjach życiowych? Przeskocz do treści
Ustalenie ojcostwa, ustalanie ojcostwa, badania DNA
Dyskretny test na ojcostwo!
Jesteś: Jak ustalić ojcostwo w rożnych sytuacjach życiowych?

Jak ustalić ojcostwo w rożnych sytuacjach życiowych?

Jak ustalić ojcostwo zgodnie z obowiązującym prawem? Czy jest to możliwe, jeśli doszło już do pochówku domniemanego ojca? Czy jest możliwe wykonanie testu DNA, kiedy kobieta jest jeszcze w ciąży? To tylko kilka życiowych sytuacji, z którymi obecnie zmaga się wiele osób. Warto wiedzieć, jak to dokładnie wygląda w praktyce.

Jak ustalić ojcostwo – jakie osoby są uprawnione do wystąpienia o sądowe ustalenie ojcostwa?
Jak ustalić ojcostwo – jakie konsekwencje prawne niesie za sobą ustalenie ojcostwa?
Jak ustalić ojcostwo – co zrobić, gdy doszło do pochówku domniemanego ojca?
Jak ustalić ojcostwo – czy jest możliwe ustalenie ojcostwa już na etapie ciąży?

Jak ustalić ojcostwo – jakie osoby są uprawnione do wystąpienia o sądowe ustalenie ojcostwa?

Powództwo o ustalenie ojcostwa nie tylko może wytoczyć matka i dziecko. Uprawniony jest również domniemany ojciec oraz prokurator. Matka ma prawo wytoczyć powództwo zarówno w imieniu własnym, jak i dziecka. W tym przypadku nie jest wymagana zgoda sądu opiekuńczego.

Jak ustalić ojcostwo – jakie konsekwencje prawne niesie za sobą ustalenie ojcostwa?

Ustalenie ojcostwa niesie za sobą wiele konsekwencji prawnych. Ojciec zyskuje przede wszystkim władzę rodzicielską nad dzieckiem, które uznał. Od tego momentu dziecko nabywa także prawo do ustawowego dziedziczenia po tacie, zatem wtedy, kiedy ojciec nie sporządził żadnego testamentu. Dziecko ma dodatkowo prawo do zachowku, kiedy ojciec sporządził testament, ale dziecko nic nie otrzymuje na jego mocy bądź mniejszą część majątku, która mu się należy. W sytuacji, kiedy doszło do uznania dziecka poczętego, matka ma prawo żądać daną kwotę pieniędzy przeznaczoną na jej utrzymanie i dziecka przez okres 3 miesięcy od urodzenia. Do ukończenia 3. roku życia, matka może żądać pokrycia wszelkich wydatków, które były związane z ciążą oraz porodem, jak również kosztów poniesionych na skutek ciąży wraz z porodem. Po ustaleniu ojcostwa, mężczyzna ma obowiązek alimentacyjny.

Jak ustalić ojcostwo – co zrobić, gdy doszło do pochówku domniemanego ojca?

Jak ustalić ojcostwo po pochówku domniemanego ojca? To jest możliwe, ale trzeba pamiętać, iż postępowanie w tej sprawie jest bardzo długie. W tym przypadku trzeba dokonać ekshumacji ciała, a następnie pobrać materiał genetyczny. Najpierw jednak należy uzyskać wszelkie zgody i trzeba liczyć się z poniesieniem większych kosztów postępowania. Innym rozwiązaniem jest wnioskowanie do sądu o niedokonywanie ekshumacji tylko pobranie próbki DNA od członków rodziny domniemanego ojca.

Jak ustalić ojcostwo – czy jest możliwe ustalenie ojcostwa już na etapie ciąży?

Czy jest możliwe i ewentualnie jak ustalić ojcostwo już na etapie ciąży? To rozwieje wszelkie wątpliwości, więc nie trzeba w niecierpliwości czekać do samego porodu. Można ustalić ojcostwo najwcześniej w 9-10 tygodniu ciąży. Wystarczy tylko pobrać próbkę krwi od matki.

Data publikacji: 25/08/2022, Data aktualizacji: 30/09/2022

Pewny test na ojcostwo
Czy na pewno płacisz alimenty na swoje dziecko?
Akredytowane laboratorium